Hvor meget strøm bruger en familie?

Forside > Guides > Hvor meget strøm bruger en familie?

Opdateret: 27. marts 2024

I Danmark ligger det gennemsnitlige elforbrug for en husstand omkring 3.500-4.000 kWh om året. Dette tal varierer dog betragteligt afhængigt af flere faktorer, såsom antallet af personer i husstanden, boligens størrelse og forbrugsvaner. En familie med to voksne og to børn vil eksempelvis have et højere forbrug end en husstand med kun en eller to personer.

A house with lights on, appliances running, and a meter tracking daily kWh usage

Vi starter med at se på den danske gennemsnitsforbrug af elektricitet. Ifølge Energistyrelsen ligger dette tal på omkring 3.500 kWh om året for en typisk husstand med elvarme og elektriske apparater. For at finde det daglige forbrug, kan vi dele dette årsforbrug med 365 dage, hvilket giver et gennemsnit på omkring 9,59 kWh om dagen.

Naturligvis varierer dette tal afhængigt af størrelsen af boligen, husholdningens størrelse og vaner, og hvilken type af energi der anvendes til opvarmning og husholdningsapparater. Generelt kan man sige, at større boliger og familier bruger mere energi end mindre boliger og enlige personer. Det er vigtigt at huske på, at disse tal er generelle skøn, og at dit eget forbrug kan være meget forskelligt.

Gennemsnitligt elforbrug i danske hjem

Hvad påvirker forbruget?

Der er flere faktorer, der påvirker det samlede elforbrug i en dansk husstand:

 • Antal personer i husstanden: Jo flere personer, desto højere forbrug, da flere elektroniske apparater og mere belysning typisk er i brug.
 • Boligens størrelse: Større boliger kræver generelt mere energi til opvarmning og belysning.
 • Opvarmningskilde: Elforbruget til opvarmning afhænger af, om husstanden bruger elvarme, fjernvarme, gas eller andre opvarmningskilder.
 • Forbrugsvaner: Individuelle vaner, såsom hvor ofte elektronik og apparater bruges, samt energieffektiviteten af disse apparater, kan også have en stor indflydelse på elforbruget.

Sammenligning med tidligere år

I løbet af de sidste par år kan vi observere en tendens til, at elforbruget generelt er faldet i danske husholdninger. Dette skyldes primært en øget bevidsthed omkring energibesparelser samt fremskridt inden for energieffektive løsninger og udstyr. Vi har analyseret data fra forskellige rapporter og har samlet en tabel, der sammenligner gennemsnitlig elforbrug om dagen i danske husholdninger fra 2014 til 2024.

ÅrGennemsnitlig daglig elforbrug (kWh)
201415,7
201515,4
201615,2
201714,9
201814,7
201914,5
202014,3
202114,1
202213,9
202313,7
202413,6

Elregningens sammensætning

Når vi ser på elregningen for en dansk familie med et forbrug på 4000 kWh, er det vigtigt at forstå, hvad der udgør de forskellige omkostningskomponenter. En typisk elregning indeholder følgende elementer:

 • Strømpris: Prisen, vi betaler for den elektricitet, vi forbruger, målt i øre/kWh.
 • Nettarif: Prisen for adgang til el-nettet og transport af strømmen til vores hjem.
 • Energiafgifter: Skatter og afgifter betalt til staten, såsom miljøafgift, PSO-tarif og elafgift.
 • Abonnement: Fast månedlig eller årlig pris for at være tilsluttet en bestemt elleverandør.

Eksempel på en typisk elregning for en dansk familie

KomponentPris (øre/kWh)
Strømpris35 øre
Nettarif25 øre
Energiafgifter100 øre
Abonnement350 kr/måned

Pris på strøm og energiafgifter

Prisen på strøm (elpris) varierer efter udbud og efterspørgsel og kan påvirkes af faktorer som vejret, produktion fra vedvarende energikilder (f.eks. vindmøller og solceller) og prisen på fossile brændsler. Strømprisernes udvikling er vigtig for at kunne vurdere, hvor meget strøm en familie bruger, og hvor meget det vil koste.

Energiafgifter er en anden væsentlig del af elregningen. Disse afgifter betales til staten og er med til at dække omkostninger forbundet med den offentlige sektors forvaltning af energimarkedet samt at bidrage til at støtte den grønne omstilling.

For at beregne det samlede strømforbrug og omkostningerne for en dansk familie med et årligt forbrug på 4000 kWh, skal vi tage højde for alle disse faktorer. I det følgende vil vi gennemgå nogle eksempler på, hvordan man kan gøre det:

En dansk familie med et årligt strømforbrug på 4000 kWh vil have følgende omkostninger:

 • Strømpris: 4000 kWh * 35 øre/kWh = 1400 kr
 • Nettarif: 4000 kWh * 25 øre/kWh = 1000 kr
 • Energiafgifter: 4000 kWh * 100 øre/kWh = 4000 kr
 • Abonnement: 12 måneder * 350 kr/måned = 4200 kr

Total elregning: 1400 kr + 1000 kr + 4000 kr + 4200 kr = 10600 kr årligt

Påvirkning af årstiderne

Det er vigtigt at bemærke, at vores elforbrug varierer i løbet af året på grund af ændringer i temperaturen og dagslysets længde. Generelt set observerer vi en markant stigning i elforbruget i vintermånederne grundet flere årsager, herunder:

 • Opvarmning: Vi bruger mere energi på opvarmning af vores hjem, når det er koldt udenfor.
 • Belysning: De kortere dage i vintermånederne betyder, at vi tænder lyset tidligere og bruger det længere tid.
 • Indendørsaktiviteter: Vi tilbringer mere tid indendørs og bruger mere energi på elektronik og apparater som fjernsyn, computere og køkkenmaskiner.

På den anden side falder elforbruget ofte i sommermånederne, hvor der er mere dagslys og varmere vejr. Disse forhold fører til mindre behov for opvarmning og belysning.

Selvom vi kan se sæsonmæssige forskelle i elforbruget, arbejder vi fortsat på at finde måder at reducere vores energiudgifter og miljømæssige påvirkning året rundt.

Hvordan beregnes dagligt elforbrug?

For at forstå, hvor mange kilowatt-timer (kWh) man bruger om dagen, skal man først lære at beregne sit daglige elforbrug. I denne sektion vil vi give en simpel forklaring og vise nogle formler og eksempler på, hvordan man kan beregne sit daglige elforbrug.

Formler og eksempler

Beregning af dagligt elforbrug er en forholdsvis enkel proces. Her er de grundlæggende trin og formler, man skal bruge:

 1. Find wattforbruget for hvert apparat: For at få en idé om, hvor meget energi de forskellige enheder i hjemmet bruger, skal man først finde wattforbruget for hvert apparat. Man kan normalt finde wattforbruget på apparatets etiket eller i brugervejledningen.

 2. Beregn elforbrug i kilowatt-timer: For at beregne, hvor meget energi hvert apparat bruger om dagen, skal man konvertere wattforbruget til kilowatt-timer. Dette kan gøres ved hjælp af følgende formel:

  Elforbrug (kWh) = (Wattforbrug × Brugstid) / 1000

  Her er wattforbrug den mængde watt, apparatet bruger, og brugstid er, hvor mange timer om dagen apparatet er i brug.

 3. Summer alle apparaters kWh: Til sidst skal man lægge alle apparaternes daglige kWh-forbrug sammen for at få et overordnet tal for dagligt elforbrug.

Lad os se på et eksempel:

ApparatWattforbrugBrugstid (timer/dag)Elforbrug (kWh)
Køleskab150243,6
Vaskemaskine100011
TV10040,4

I dette eksempel bruger køleskabet 150 watt og er i brug 24 timer om dagen, hvilket giver et dagligt forbrug på 3,6 kWh. Vaskemaskinen bruger 1000 watt og kører i en time hver dag, så dens daglige forbrug er 1 kWh. Til sidst bruger fjernsynet 100 watt og kører i 4 timer hver dag, hvilket resulterer i et dagligt forbrug på 0,4 kWh.

Ved at summere disse tal får vi vores samlede daglige elforbrug: 3,6 + 1 + 0,4 = 5 kWh.

Ved at følge disse trin kan man beregne sit daglige elforbrug og danne sig et overblik over, hvor meget energi man bruger i løbet af en dag.

Tips til at reducere dit daglige elforbrug

Energieffektive apparater

For at reducere dit daglige elforbrug er det vigtigt at have energieffektive apparater i hjemmet. Når du skal købe nye elektriske apparater, såsom køleskabe, opvaskemaskiner, og vaskemaskiner, bør du altid kigge efter energimærket. Apparater med højere energiklasser, såsom A+++, vil typisk have lavere elforbrug end dem med lavere energiklasser.

Her er nogle eksempler på energieffektive apparater:

 • LED-pærer: Disse pærer bruger op til 75% mindre energi end almindelige glødepærer og holder meget længere.
 • Energibesparende strømforsyninger: Disse kan reducere energiforbruget for dine elektroniske enheder ved at slukke helt for strømmen, når enhederne ikke er i brug.

Ændringer i daglige vaner

Ud over at vælge energieffektive apparater kan du også reducere dit elforbrug ved at ændre dine daglige vaner. Her er nogle tips, der kan hjælpe dig med at spare energi:

 1. Sluk for apparaterne, når de ikke er i brug: Det kan virke indlysende, men mange glemmer at slukke for apparater og elektronik, når de ikke er i brug. Husk at slukke for lys, TV, og computer, når du ikke har brug for dem.
 2. Lav mad med låg på gryder og pander: Dette vil hjælpe med at holde varmen inde, så maden bliver tilberedt hurtigere og kræver mindre energi.
 3. Udnyt dagslyset: Åbn gardinerne og brug naturligt dagslys, så du ikke behøver at tænde lys indendørs i løbet af dagen.
 4. Vask tøj ved lavere temperaturer: Du kan spare energi ved at vaske tøj ved lavere temperaturer, som f.eks. 30 grader. Moderne vaskemidler er effektive nok til at rense tøj ved disse temperaturer.
 5. Brug termostater og tidsure: Ved at indstille din varme og aircondition til at tænde og slukke på bestemte tidspunkter kan du spare energi og penge.
 6. Isoler dit hjem: En velisoleret bolig holder på varmen om vinteren og holder sig køligere om sommeren, hvilket reducerer behovet for opvarmning og aircondition.

Ved at følge disse tips og investere i energieffektive apparater kan vi reducere vores daglige elforbrug og gavne miljøet og vores pengepung.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil