Hvad koster strømmen i dag: Aktuelle priser og besparelsestips

Forside > Guides > Hvad koster strømmen i dag: Aktuelle priser og besparelsestips

Opdateret: 25. marts 2024

I dagens samfund er strøm en nødvendig ressource, der driver vores moderne teknologier og faciliteter. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på strømpriserne og deres udvikling. I denne artikel vil vi undersøge, hvad strømmen koster i dag og hvilke faktorer, der spiller ind på prisfastsættelsen.

Electricity meter spinning rapidly, glowing numbers display the current cost of power

Strømprisen afhænger af flere faktorer, herunder udbud og efterspørgsel, produktionsomkostninger, afgifter og regulatoriske bestemmelser. Disse faktorer kan variere betydeligt afhængig af tidspunktet på året, vejret og politiske beslutninger. Vi vil dykke ned i disse elementer og hvordan de påvirker de aktuelle priser.

Ved at forstå disse faktorer og deres indflydelse på strømpriserne, kan vi få en bedre indsigt i udviklingen i energimarkedet og træffe informerede beslutninger i forhold til vores eget forbrug. Dette vil ikke kun hjælpe os som forbrugere, men også bidrage til en bæredygtig fremtid og en stabil energiforsyning.

Aktuelle strømpriser i Danmark

The scene depicts a Danish household with electrical appliances running, a meter displaying current electricity prices, and a Danish flag in the background

Prisudvikling på strøm

I de senere år har vi oplevet forskellige svingninger i strømprisen i Danmark. Disse svingninger er påvirket af forskellige faktorer såsom udbud og efterspørgsel, vejret, og ændringer i brændselspriser. Nogle af hovedkomponenterne i strømprisen inkluderer energipris, nettarif, PSO-tarif og afgifter.

Energiprisen er den pris, vi betaler for selve elproduktionen. Det er en variabel pris, der kan ændre sig i løbet af dagen afhængigt af udbud og efterspørgsel. Det er også vigtigt at bemærke, at nogle energiudbydere tilbyder fastprisaftaler, hvor prisen per kWh er låst fast over en given periode. Dette kan være en god løsning for dem, der ønsker at beskytte sig mod prisstigninger.

Nettarifen er den pris, vi betaler til vores lokale elnetselskab for at få transporteret strømmen fra producenten til vores hjem. Denne pris er generelt mere stabil end energiprisen og kan variere afhængigt af, hvor i landet man bor.

PSO-tarifen er en afgift, der skal sikre, at vi overholder vores mål om vedvarende energi. Denne afgift betales til Energinet, der står for at udbygge og vedligeholde det danske elnet.

Sidst men ikke mindst er der elafgifterne, som består af en række forskellige skatter og afgifter bla. CO2-afgift, elafgift og moms.

Regionale prisforskelle

Der kan også være regionale forskelle i strømpriserne i Danmark. Dette skyldes primært forskelle i nettariffer og lokale skatter og afgifter. Nettarifferne, som er fastsat af det lokale elnetselskab, kan variere afhængigt af omkostningerne ved at levere strøm i de forskellige regioner.

For at give en idé om, hvordan priserne varierer, kan vi se på nedenstående tabel, der viser en sammenligning af gennemsnitlige priser for forskellige regioner i Danmark:

RegionGennemsnitlig pris per kWh (øre)
Nordjylland176,8
Midtjylland167,9
Syddanmark167,5
Sjælland169,7
Hovedstaden169,9

Vær opmærksom på, at ovenstående priser er vejledende og kan variere afhængigt af den konkrete leverandør og abonnementsaftale.

Sammenfattende varierer strømpriserne i Danmark på grund af forskellige faktorer såsom udbud og efterspørgsel og regionale forskelle. Det er vigtigt at overveje disse ting, når man vælger en el-leverandør og en aftale, der passer bedst til ens behov og budget.

Faktorer der påvirker strømprisen

Efterspørgsel og udbud

En af de primære faktorer, der påvirker strømprisen, er efterspørgsel og udbud. Når efterspørgslen efter strøm er høj, vil priserne ofte stige, mens de vil falde, når efterspørgslen er lav. Udbuddet af strøm kan også påvirke priserne. For eksempel kan øget kapacitet fra vedvarende energikilder som sol- og vindkraft bidrage til lavere priser. På den anden side kan forsyningsmæssige udfordringer og produktionsnedskæringer føre til højere priser.

Vejrforhold

Vejrforholdene har en betydelig indflydelse på strømpriserne. Ekstreme vejrforhold såsom hedebølger og vinterstorme kan føre til øget efterspørgsel efter strøm, da folk henholdsvis bruger mere energi på aircondition og opvarmning. Dette kan medføre højere priser.

Desuden kan vejrforhold påvirke udbuddet af strøm fra vedvarende energikilder. Eksempelvis kan kraftig blæst øge produktionen af vindkraft, mens overskyet vejr kan reducere solenergiens bidrag. Disse variationer i udbuddet kan medføre udsving i strømpriserne.

Energikilder

Diversiteten og sammensætningen af energikilder har også en indflydelse på strømprisen. Generelt er strøm fra vedvarende energikilder som vind- og solkraft billigere end strøm fra fossile brændstoffer som kul og olie. Strømpriserne kan dog variere afhængigt af ændringer i brændstofpriser, teknologiske fremskridt og politiske beslutninger.

Her er en tabel, der viser nogle eksempler på forskellige energikilders indvirkning på strømprisen:

EnergikildePrisindvirkning
VindkraftGenerelt lavere priser på grund af lave driftsomkostninger
SolenergiLavere priser, men afhænger af solindstråling og teknologi
Fossile brændstofferPriserne kan variere afhængigt af brændstofpriser
KernekraftStabile priser, men påvirket af omkostninger til affaldshåndtering

Baseret på disse faktorer kan vi se, at der er en række faktorer, der påvirker strømprisen i dag, og det er vigtigt at holde sig opdateret for at forstå tendenser og udsving i priserne.

Sådan kan du spare på strømmen

Energibesparende tiltag i hjemmet

Vi ved alle, at strøm kan være dyrt, særligt i de kolde vintermåneder. Men der er mange måder, hvorpå vi kan spare på strømmen i vores hjem. Her er nogle få, enkle tips, som kan hjælpe os med at reducere vores el-forbrug:

 • Sluk for apparater, når de ikke er i brug: Husk altid at slukke for fjernsyn, computere og andre elektroniske apparater, når vi ikke bruger dem.
 • Udskift gamle, ineffektive apparater: Overvej at udskifte gamle, energislugende apparater med nye, energieffektive modeller.
 • Installer LED-pærer: Udskift gamle glødepærer med LED-pærer, da de bruger meget mindre strøm og har en længere levetid.
 • Isoler dit hjem: Tjek om isoleringen er tilstrækkelig i lofter, vægge og gulve, da det hjælper med at holde på varmen og dermed spare på strømmen.

Valg af strømleverandør

Valg af den rigtige strømleverandør kan også gøre en stor forskel, når det kommer til at spare på strømmen. Her er nogle faktorer, vi bør overveje:

 1. Pris: Sammenlign priser fra forskellige leverandører og vælg den, der tilbyder den mest konkurrencedygtige pris.
 2. Kundeservice: Undersøg kundeanmeldelser for at finde en leverandør med god kundeservice og pålidelighed.
 3. Grøn energi: Vælg en leverandør, der fokuserer på bæredygtige og vedvarende energikilder.

Ved at tage disse tiltag, kan vi let reducere vores strømforbrug og dermed spare penge på vores elregning. Så lad os komme i gang med at spare på strømmen i dag!

Fremtiden for strømpriser i Danmark

Grøn omstilling og dens effekt

I de kommende år vil Danmark fortsætte sin grønne omstilling for at opnå landets mål om at være CO2-neutral inden 2050. Dette vil have en betydelig indflydelse på fremtidens strømpriser. Som vi skifter fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse, kan vi forvente en mere stabil og bæredygtig energiforsyning.

Vedvarende energikilder som vind- og solenergi bliver mere konkurrencedygtige pris- og teknologimæssigt. Det betyder, at prisen på grøn strøm forventes at falde over tid, hvilket hjælper med at holde strømpriserne under kontrol. Dog vil der også være behov for investeringer i infrastruktur og teknologi for at støtte op om den grønne omstilling, hvilket kan føre til en vis stigning i strømpriser på kortere sigt.

Forventede prisændringer

Selvom det er svært præcist at forudsige fremtidige strømpriser, kan vi give et overblik over nogle af de faktorer, der vil påvirke prisudviklingen i de kommende år:

 1. Fluktuerende brændselspriser: Priserne på naturgas og kul vil fortsat påvirke strømpriserne, selvom deres andel i energiforsyningen falder.

 2. Energiinfrastructurens alder: Ældre faciliteter og netværk skal opgraderes eller erstattes, hvilket kan føre til øgede omkostninger og dermed påvirke strømpriserne.

 3. Lovgivning og afgifter: Politiske beslutninger og ændringer i afgifter og tilskud vil spille en væsentlig rolle i prisfastsættelsen.

 4. Udbud og efterspørgsel: Som med enhver vare vil strømpriser være påvirket af markedsforholdene og den generelle økonomiske udvikling.

For at give et eksempel på hvordan prisudviklingen kan se ud, her er en tabel, der viser en mulig udvikling over de næste fem år:

ÅrstalGennemsnitlig strømpris (øre/kWh)
202430
202529
202628
202727
202825

Vi håber, at denne kortfattede gennemgang af fremtiden for strømpriser i Danmark giver dig et overblik over, hvad du kan forvente i de kommende år, og hvordan den grønne omstilling vil spille en vigtig rolle i prisfastsættelsen.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil