Variabel elpris

Følg markedspriserne på el

Forside > Elpriser > Variabel elpris

Sådan vurderer vi elaftalerne på Elportalen

Vores produktvurdering tager primært udgangspunkt i elprisen. Dog kan placeringen af de fremtrædende produkter øverst i vores liste blive påvirket af kommissionsrater. Yderligere tager vi hensyn til elementer, som vi mener er essentielle for et godt valg, såsom kundeservice, tilføjede bæredygtighed, funktioner, ekstra goder og brugeranmeldelser. Vær opmærksom på, at vores liste ikke nødvendigvis repræsenterer hele markedet.

Fast eller variabel elpris: En guide til valg af den rette elaftale

Når det handler om, hvordan du betaler for den elektricitet, du bruger derhjemme, kan det være lidt som at stå ved en skillevej. Du har måske hørt om faste og variable elpriser, og det kan virke som en svær beslutning at træffe, om du skal vælge det ene eller det andet – noget, der ikke bare er en almindelig kontrakt, men en “smart plan”, der kan påvirke, hvor mange penge du skal betale for din strøm, og hvor meget strøm du bruger. Så spørgsmålet er: Skal du vælge en fast elpris eller en variabel elpris? Begge valg har nogle gode og mindre gode ting ved sig.

Her i denne vejledning vil vi se nærmere på begge muligheder og snakke om de vigtige ting, du skal tænke på, når du skal bestemme dig. Sådan kan du tage den bedste beslutning for dig og dit hjem.

Hvad er variabel elpris og fast elpris?

Variabel elpris og fast elpris refererer til to forskellige typer af elaftaler, som du kan vælge imellem, afhængigt af dine præferencer og din risikovillighed. Disse begreber er relevante, fordi de påvirker, hvordan du som forbruger bliver opkrævet for den elektricitet, du bruger.

Variabel elpris: En variabel elpris – også kendt som en timebaseret pris eller spotpris – ændrer sig over tid baseret på udbud og efterspørgsel i elektricitetsmarkedet. Prisen kan variere fra time til time eller med længere tidsintervaller af dage. Dette betyder, at du som forbruger vil betale forskellige priser for elektricitet afhængigt af tidspunktet på dagen eller ugen. Variabel elpris er normalt mere følsom over for markedsvilkår og kan stige eller falde betydeligt afhængigt af faktorer som vejret, produktionskapacitet, priser på fossile brændstoffer og andre faktorer.

Fast elpris: En fast elpris – også kendt som en fast pris – er en pris, der forbliver konstant i en aftalt periode, typisk 1, 2 eller 3 år. Dette betyder, at du som forbruger betaler den samme pris for din el uanset markedsvilkår eller tidspunkt på dagen. Fast elpris giver dig en vis forudsigelighed i dit budget til elektricitet, da du ved, hvad dine omkostninger vil være i hele den aftalte periode. Dette kan være attraktivt for dig, der ønsker at undgå udsving i dine elregninger.

Hvad er så fast og variabel kvartalspris på el?

Fast kvartalspris: En fast kvartalspris betyder, at du indgår en aftale med din elleverandør, hvor prisen for elektricitet er fast i hele kvartalet. Dette betyder, at uanset ændringer i elpriserne i løbet af kvartalet, vil din pris forblive den samme. Dette kan give forudsigelighed og stabilitet i din budgettering, da du kender din elektricitetsomkostning på forhånd.

Variabel kvartalspris: En variabel kvartalspris på el indebærer, at din elpris kan ændre sig i løbet af kvartalet baseret på ændringer i energimarkedspriserne. Dette betyder, at din pris kan gå op eller ned afhængigt af markedets udvikling.

Har jeg variabel elpris?

Hvis du ønsker at vide mere om din nuværende elprisaftale og om den er variabel eller fast, bør du kontakte din el-leverandør direkte. De vil kunne give dig de mest nøjagtige oplysninger og besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have vedrørende dine elpriser og aftaler. Du kan også tjekke dine seneste elregninger og se, hvad der står i dem.

Hvad er fordelene ved variable elpriser og faste elpriser?

Både variable og faste elpriser har deres egne sæt fordele og ulemper, som afhænger af dine behov, din risikovillighed og den generelle økonomiske situation i din husstand. Her er en oversigt over fordelene og ulemperne ved begge typer elpriser.

Variable elpriser

Fordele:

 • Markedsafhængighed: Variable elpriser følger markedsprisen på elektricitet, og du som forbruger kan derfor drage fordel af lavere priser i perioder med overskud af energi.
 • Mulighed for besparelser: Hvis elprisen falder, kan du med variable elpriser drage fordel af lavere omkostninger.
 • Gennemsigtighed: Da variable elpriser er baseret på
  aktuelle markedsforhold, er prissætningen mere
  gennemsigtig.

Ulemper:

 • Usikkerhed: Priserne på el kan variere drastisk, hvilket kan føre til usikkerhed i dit budget med svingende elpriser.
 • Højere omkostninger: I perioder med høje energipriser kan du som forbruger med variable elpriser opleve betydelige omkostningsstigninger.

Faste elpriser

Fordele:

 • Budgetsikkerhed: Faste elpriser giver dig som forbruger en vis grad af sikkerhed, da du kender dine omkostninger på forhånd og ikke påvirkes af kortsigtede prisudsving.
 • Beskyttelse mod prisstigninger: Hvis energipriserne stiger, er du som forbruger med faste priser beskyttet mod disse prisstigninger i hele kontraktperioden.
 • Mulighed for besparelse: Ved økonomiske kriser kan du låse din elpris på et billigt niveau.

Ulemper:

 • Manglende mulighed for besparelser: Hvis elprisen falder, vil du med faste priser ikke drage fordel af lavere priser.
 • Potentielt højere omkostninger: Hvis energipriserne falder betydeligt, kan du som forbruger med faste priser ende med at betale mere end dem, der har valgt variable elpriser.

Overvejelser: Hvad er bedst fast eller variabel elpris?

Der er ikke en enkelt “bedste” løsning, når det kommer til valget mellem faste og variable elpriser, da det afhænger af den individuelle forbrugers præferencer, risikovillighed og økonomiske situation. Her er nogle overvejelser, der kan hjælpe dig med at træffe beslutning:

Vælg variable elpriser, hvis…

 • Du er villig til at tage risici: Hvis du er komfortabel med en anelse usikkerhed og er villig til at håndtere prisudsving, kan variable elpriser give dig mulighed for at drage fordel af lavere priser i visse perioder.
 • Markedspriserne er lave: Hvis elpriserne er lave eller forventes at forblive stabile, kan variable elpriser være en god måde at potentielt spare penge på.
 • Du ønsker at følge markedet: Hvis du er interesseret i energimarkedets udvikling og ønsker at være mere involveret i prisændringer, kan variable elpriser give dig denne mulighed.

Vælg faste elpriser, hvis…

 • Budgetsikkerhed er vigtig: Hvis du ønsker at have en stabil og forudsigelig regning hver måned uden bekymring for prisudsving, kan faste priser være mere passende for dig.
 • Mindre risikovillighed: Hvis du ikke ønsker at tage risikoen for pludselige prisstigninger og foretrækker at undgå usikkerheden ved markedssvingninger, kan faste priser give dig ro i sindet.
 • Energiudgifter udgør en stor del af dit budget: Hvis du har brug for at budgettere meget præcist og har en stram økonomi, kan faste priser hjælpe dig med at undgå uforudsete omkostninger.

Kombinerede løsninger

Nogle forbrugere vælger også at kombinere begge muligheder ved at have en del af deres energiforbrug til faste priser og en del til variable elpriser. Dette kan give en balance mellem budgetstabilitet og muligheden for besparelser.

Husk altid at undersøge og sammenligne forskellige elprisaftaler fra forskellige udbydere, forstå vilkårene og sammenligne de forventede omkostninger baseret på din historiske energiforbrugsmønster og markedets udvikling. Det bedste valg afhænger af dine individuelle behov, mål og risikovillighed.

Disse elselskaber har de billigste faste og variable elpriser

Elselskaber, som tilbyder de billigste faste elpriser:

ElselskabPris pr. kWhPris pr. måned
B Energy2,16 kr.719 kr.
Norlys2,36 kr.786 kr.
EnergiFyn2,43 kr.811 kr.
AURA Energi2,45 kr.818 kr.
Verdo2,45 kr.816 kr.
OBS: Der er tale om et forbrug på 4.000 kWh om året for en familie, der bor vest for Storebælt.

Elselskaber, som tilbyder de billigste variable elpriser:

ElselskabPris pr. kWhPris pr. måned
Nordisk Energy1,7 kr.567 kr.
Nettopower1,74 kr.580 kr.
NRGi1,91 kr.638 kr.
OK1,96 kr.653 kr.
AURA1,87 kr.622 kr.
OBS: Der er tale om et forbrug på 4.000 kWh om året for en familie, der bor vest for Storebælt.

Har alle elselskaber aftaler med fast eller variabel elpris?

Mange elselskaber tilbyder både faste og variable elprisaftaler til dig som forbruger. Disse aftaler giver dig mulighed for at vælge den prisstruktur, der passer bedst til deres behov og risikotolerance. Det er dog klogt at undersøge grundigt og sammenligne priser og betingelser fra forskellige leverandører, før du træffer en beslutning. 

Kan man få fast og variabel elprisaftale med grøn strøm

Det er muligt at få både faste og variable elleprisaftaler med grøn strøm. Grøn strøm refererer til elektricitet, der er produceret ved brug af vedvarende energikilder som sol, vind, vandkraft, biomasse osv., og som derfor har en lavere klimapåvirkning sammenlignet med konventionel elektricitet, der produceres fra fossile brændsler. Det er vigtigt at bemærke, at tilgængeligheden af forskellige typer elprisaftaler kan variere afhængigt af elselskaberne.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil