Tilskud til elregning

Forside > Guides > Tilskud til elregning

Opdateret: 24. april 2024

I vores moderne verden er el en nødvendighed, som enhver husstand og virksomhed er afhængig af. Strøm er ikke kun afgørende for hverdagens bekvemmeligheder, men også for at kunne arbejde og skabe en stabil økonomi. Men nogle gange kan elregninger blive en stor byrde for familier og virksomhedsejere, især hvis de ser en overraskende stigning i deres månedlige udgifter. Dette er, hvor tilskud til elregning kommer ind i billedet – en ordning, der er designet til at hjælpe folk med at dække de øgede omkostninger.

A person receiving a subsidy for their electricity bill. A bill with a reduced amount and a happy customer looking at it

Der findes forskellige programmer i Danmark, som tilbyder økonomisk støtte til dem, der har svært ved at betale deres strømforbrug. Disse tilskud er ofte rettet mod personer og familier med lav indkomst, men kan også omfatte dem, der er ramt af særlige omstændigheder, som for eksempel en pludselig stigning i elektricitetspriser eller naturkatastrofer. Nogle ordninger fokuserer også på at gøre det lettere for virksomheder og offentlige institutioner at reducere deres månedlige eludgifter.

Sådanne tilskudsordninger bidrager ikke kun til at lette den økonomiske byrde for dem, der har brug for midlertidig hjælp, men hjælper også med at fremme energieffektivitet og bæredygtig adfærd. Ved at tilskynde til investering i energibesparende teknologier eller tilskynde til adfærd, der reducerer strømforbruget, opfordrer tilskud til elregning til en mere ansvarlig og bevidst brug af elressourcer.

Oversigt over tilskud til elregning

A view of electric bill subsidies, with various forms and documents on a desk

Statslige tilskud

Vi vil først se på statslige tilskud, som er støtte ydet direkte fra den danske regering. Disse tilskud kan variere afhængigt af forskellige faktorer såsom din indkomst, husstandsstørrelse og boligtype. Det er vigtigt at undersøge, hvilke muligheder der er tilgængelige for dig, så du kan udnytte eventuel støtte.

En af de mest populære statslige tilskud er energisparetilskud. Dette tilskud er målrettet mod at reducere energiforbruget i din bolig. Du kan ansøge om dette tilskud, hvis du har planer om at gennemføre energibesparende foranstaltninger i din bolig, såsom at installere solceller, isolering eller nye vinduer.

For at få mere information om statslige tilskud og hvordan man ansøger, kan du besøge Energistyrelsens hjemmeside energisparetilskuddet.dk.

Kommunale tilskud

Udover statslige tilskud er der også kommunale tilskud, som udbydes af den lokale kommune. Disse tilskud kan variere fra kommune til kommune, så det er vigtigt at undersøge, hvilke muligheder der er tilgængelige i din kommune.

Eksempler på kommunale tilskud kan være:

 • Tilskud til etablering af grønne energiløsninger: Dette tilskud kan dække omkostningerne ved at installere solceller, varmepumper eller andre energieffektive løsninger.
 • Tilskud til energirenovering: Dette tilskud kan hjælpe med at dække omkostningerne ved at forbedre din boligs energieffektivitet med isolering, bedre ventilation og lignende tiltag.

For at finde information om kommunale tilskud i dit område, kan du besøge din kommunes hjemmeside eller kontakte dem direkte.

Der er mange muligheder for at finde økonomisk støtte til at reducere din elregning – både statslige og kommunale tilskud. Undersøg de forskellige muligheder grundigt, og sørg for at ansøge om de tilskud, der passer bedst til din situation.

Hvordan ansøger man om tilskud?

A person fills out a form for an electricity bill subsidy

I denne sektion vil vi gennemgå, hvordan man ansøger om tilskud til elregning. Vi vil først se på kravene til ansøgning og derefter beskrive ansøgningsprocessen.

Krav til ansøgning

For at være berettiget til at ansøge om tilskud til elregning, skal man opfylde visse krav. Disse er som følger:

 1. Indkomstgrænse: Ansøgerens samlede husstandsindkomst må ikke overstige et bestemt beløb, som fastsættes af myndighederne.
 2. Boligtype: Ansøgeren skal bo i en privat beboelsesejendom. Det vil sige ejerbolig, lejebolig eller andelsbolig.
 3. Forbrug: Ansøgeren skal have et dokumenteret elforbrug i boligen, som overstiger et bestemt minimum for at kunne kvalificere sig til tilskuddet.
 4. Ansøgerens status: Ansøgeren skal være fyldt 18 år og have opholdstilladelse i Danmark.

Ansøgningsproces

Når du har konstateret, at du opfylder kravene til at ansøge om tilskud til elregning, kan du følge disse trin for at indsende din ansøgning:

 1. Samle dokumentation: Først skal du samle den nødvendige dokumentation, som inkluderer:
  • Kopi af seneste lønseddel eller årsopgørelse for alle husstandsmedlemmer
  • Kopi af din seneste elregning
  • Dokumentation for opholdstilladelse i Danmark, hvis relevant
 2. Udfylde ansøgningsskema: Derefter skal du udfylde et ansøgningsskema, som kan findes på myndighedens hjemmeside, eller fås ved henvendelse til den lokale kommune.
 3. Indsende ansøgning: Indsend ansøgningsskemaet sammen med den nødvendige dokumentation til den relevante myndighed. Dette kan oftest gøres enten via e-mail, post eller personligt fremmøde.
 4. Modtage svar: Du vil modtage en afgørelse fra myndigheden inden for en bestemt tidsramme, som vil variere afhængigt af din kommunes sagsbehandlingstid.

Venligst bemærk: Det er vigtigt at fremsende korrekt og komplet dokumentation sammen med ansøgningsskemaet for at undgå forsinkelser i behandlingen af din ansøgning.

Tips til at reducere din elregning

I denne sektion vil vi give nogle tips til, hvordan du kan reducere din elregning ved at tage nogle simple skridt. Vi vil dække emnerne energieffektive apparater og forbedring af hjemmets isolering.

Energieffektive apparater

At investere i energieffektive apparater kan være en af de mest effektive måder at reducere din elregning på. Her er nogle hurtige tips:

 1. Udskift gamle apparater: Når det er tid til at udskifte ældre apparater, så sørg for at vælge dem med en høj energiklassificering. Dette vil sikre, at de bruger mindre strøm og dermed reducerer din elregning.

 2. Sluk apparater, når de ikke er i brug: Mange apparater fortsætter med at bruge strøm i standby-tilstand. Husk at slukke dem helt, når de ikke er i brug, for at spare strøm.

 3. Vælg LED-pærer: Udskift gamle glødepærer med LED-pærer, da de bruger meget mindre strøm og har en længere levetid.

Forbedring af hjemmets isolering

En anden vigtig faktor, der påvirker din elregning, er kvaliteten af dit hjemmes isolering. Her er et par tips til at forbedre det:

 1. Tjek dine vinduer og døre: Utætheder og sprækker i vinduer og døre kan føre til varmetab om vinteren og varme indtrængning om sommeren. Tjek regelmæssigt for sprækker og forsegl dem for at forbedre isoleringen i dit hjem.

 2. Isoler loftet: Loftet er en af de største kilder til varmetab i et hjem. Overvej at tilføje isolering til loftet for at holde varmen inde om vinteren og holde varmen ude om sommeren.

 3. Brug termiske gardiner: Termiske gardiner er et omkostningseffektivt alternativ til at forbedre isoleringen i dit hjem. De kan hjælpe med at holde varmen inde under kolde måneder og blokere sollyset om sommeren.

Ved at følge disse tips kan du reducere din elregning betydeligt og samtidig gøre dit hjem mere energieffektivt. Begynd med at tage små skridt i dag og se forskellen på din næste elregning.

Fremtidige ændringer i tilskudspolitikken

Planlagte regeringsinitiativer

I de kommende år vil regeringen undersøge og implementere forskellige initiativer for at forbedre tilskudspolitikken for elregninger. Vi har allerede set nogle af disse initiativer blive annonceret og sat i værk, herunder øget fokus på energieffektivitet og støtte til vedvarende energiprojekter. Vi forventer, at der i de kommende år vil blive iværksat yderligere initiativer, der vil kunne påvirke tilskuddene til elregninger.

Potentiel indvirkning på forbrugerne

De kommende ændringer i tilskudspolitikken vil medføre forskellige konsekvenser for forbrugerne. For at opsummere potentiel indvirkning, har vi samlet nogle vigtige punkter i nedenstående tabel:

FordeleUlemper
Øget energieffektivitet: Forbrugerne vil kunne drage fordel af energieffektivitetstiltag, som kan reducere deres samlede energiforbrug.Ændrede tilskudsvilkår: Nogle forbrugere vil måske opleve ændrede vilkår og støttebeløb gennem tilskud, hvilket kan føre til øget usikkerhed om deres elregning.
Støtte til vedvarende energiprojekter: Forbrugerne vil muligvis opleve lavere energipriser, som følge af øget udbud af vedvarende energi fra støttede projekter.Mulig øget kompleksitet: Implementering af nye initiativer kan føre til øget kompleksitet i ansøgningsprocessen for tilskud, hvilket kan skabe udfordringer for forbrugerne.

For at sikre, at forbrugerne forstår de forskellige ændringer, er det vigtigt, at regeringen og energiselskaberne løbende kommunikerer om initiativer og deres potentiale indvirkning på elregninger. Vi vil fortsætte med at følge udviklingen i tilskudspolitikken og holde jer opdaterede om eventuelle ændringer, så I kan forberede jer og drage fordel af de tilgængelige muligheder.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil