Sådan aflæser du din elregning

Forside > Guides > Sådan aflæser du din elregning

Opdateret: 24. april 2024

Hjælp til elregning

Det er almindeligt for mange mennesker at have spørgsmål og bekymringer om deres elregning, og hvordan man håndterer udgifterne effektivt. I denne artikel vil vi dække nogle nyttige tips og råd om, hvordan man navigerer i området omkring “hjælp til elregning” og sørger for, at man får den hjælp, man har brug for.

A person sitting at a desk with a calculator and paperwork, looking at an electricity bill with a concerned expression

For nogle familier kan elregningen udgøre en betydelig del af de månedlige udgifter, og det kan være svært at finde de nødvendige ressourcer til at håndtere disse omkostninger uden at skære ned på andre vigtige udgifter. Men der er muligheder tilgængelige for dem, der søger hjælp til at betale deres elregning, herunder offentlige programmer, privat støtte og forskellige måder at reducere energiforbruget på.

I dette indledende afsnit af vores artikel har vi forsøgt at skitsere, hvorfor hjælp til elregning er et emne, der optager mange mennesker, og hvilke typer af problemer, de står overfor. I de følgende afsnit vil vi dykke dybere ned i de specifikke løsninger, der kan hjælpe folk med at håndtere disse udfordringer.

Forstå din elregning

Når vi modtager en elregning, kan det nogle gange føles uoverskueligt at forstå alle de forskellige tal og udgifter. I denne sektion vil vi forklare hovedpunkterne på din elregning og hjælpe dig med at læse den korrekt.

Udgifterne forklaret

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, hvad de forskellige udgifter på regningen dækker. Her er en kort opsummering af de mest almindelige gebyrer på en elregning:

 • Forbrug: Det primære beløb, du betaler for den elektricitet, du har brugt i perioden.
 • Afgifter: Dette dækker skatter og afgifter, som staten har indført.
 • Nettarif: Omkostninger forbundet med at transportere elektriciteten fra elproducenterne til dit hjem.
 • Abonnement: Fast beløb du betaler for at modtage el fra dit el-selskab.

Sådan læses din regning

Nu hvor du kender til hovedkomponenterne, lad os først se på, hvordan man læser en elregning. Her er et eksempel på, hvordan de mest almindelige elementer skal præsenteres:

-------------------------------------------------
| Forbrug: 200 kWh | 0,40 kr/kWh | 480 kr
| Afgifter: 250 kr
| Nettarif: 150 kr
| Abonnement: 50 kr
-------------------------------------------------
| TOTAL: 930 kr
-------------------------------------------------
 • Forbrug: I denne tabel er forbruget 1.200 kWh, og prisen per kWh er 0,40 kr. Dette resulterer i en samlet udgift på 480 kr for forbruget.
 • Afgifter: Afgifterne er faste beløb, uanset hvor meget elektricitet, du bruger. I dette eksempel er de 250 kr.
 • Nettarif: Nettarifen er et andet fast beløb, og det er 150 kr i dette eksempel.
 • Abonnement: Abonnementsgebyret er også et fast beløb, og i dette eksempel er det 50 kr.

Samlet set skal vi betale 930 kr for denne periode, hvilket inkluderer alle de nævnte gebyrer. At kunne forstå og læse din elregning korrekt vil hjælpe dig med at få et bedre overblik over dine udgifter og potentielt spore uventede ændringer i dit forbrug.

Tips til at reducere din elregning

A lightbulb surrounded by energy-saving appliances and a thermostat set to a lower temperature, with a chart showing decreasing electricity usage

Skift til energieffektive apparater

En af de nemmeste måder at reducere din elregning på er at skifte til energieffektive apparater. Disse apparater bruger mindre energi, hvilket betyder, at de koster mindre at drive. Der er mange forskellige energieffektive apparater at vælge imellem, herunder:

 • Køleskabe
 • Fryseskabe
 • Opvaskemaskiner
 • Vaskemaskiner
 • Tørretumblere

Husk at se efter energimærket på apparaterne, da det giver en indikation af, hvor energieffektivt et apparat er. Jo højere energimærke, jo mere energieffektivt er apparatet.

Optimer dit elforbruk

For at reducere din elregning yderligere, er det vigtigt at optimere dit elforbrug. Dette kan gøres ved at følge nogle enkle tips:

 1. Sluk for apparater, når de ikke er i brug: Husk altid at slukke for apparater som computere, fjernsyn og opladere, når du er færdig med at bruge dem.
 2. Dæk vinduer og døre: Dække vinduer og døre med gardiner eller tæpper kan hjælpe med at holde varmen inde og reducere behovet for opvarmning.
 3. Brug energibesparende pærer: Skift dine gamle glødepærer ud med energibesparende LED-pærer. De bruger mindre energi og holder længere, hvilket sparer dig penge på din elregning.

Her er en kort tabel, der viser nogle almindelige energiforbrugende apparater og hvordan du kan optimere deres brug for at spare energi:

ApparatOptimeringstips
BelysningBrug energibesparende pærer, og sluk lyset, når du forlader et rum.
Varme og kølingBrug termostater til at styre temperaturen og undgå unødig opvarmning eller afkøling.
HusholdningsapparaterBrug energieffektive apparater, og sluk dem, når de ikke er i brug.
VandopvarmningIsoler varmtvandsrør og skru ned for termostaten på vandvarmeren for at spare energi og opretholde en lavere elregning.

Ved at følge disse tips og være opmærksom på dit energiforbrug kan vi reducere vores elregning og samtidig hjælpe miljøet.

Offentlige støtteordninger

A person receiving public support for electricity bill

I denne sektion vil vi gennemgå nogle af de offentlige støtteordninger, der kan hjælpe med at nedbringe omkostningerne ved din elregning. Vi vil primært fokusere på støtte til lavindkomstfamilier og energispareordningen.

Støtte til lavindkomstfamilier

For lavindkomstfamilier er der forskellige muligheder for at få hjælp til elregningen. To af de mest almindelige ordninger er Tilskud til varmeforbrug og Fri el.

Tilskud til varmeforbrug er en ordning, hvor familier med lav indkomst kan få økonomisk støtte til at betale for deres varmeforbrug. Dette kan hjælpe med at reducere de samlede omkostninger ved en elregning. For at være berettiget til denne støtte, skal familien opfylde bestemte indkomstkrav og have et varmeforbrug inden for visse grænser.

Fri el er en anden ordning, der kan hjælpe lavindkomstfamilier med at reducere deres elregning. Denne ordning giver familier, der opfylder visse krav, adgang til et bestemt antal kilowatt-timer gratis elektricitet om året. Ordningen forvaltes af el-leverandører, og familierne skal kontakte deres leverandør for at ansøge om ordningen.

Energispareordning

Energispareordningen er en anden offentlig støtteordning, der sigter mod at hjælpe husholdninger med at reducere deres energiforbrug og dermed deres elregning. Ordningen består af en række initiativer og tilbud, der er målrettet forskellige aspekter af energiforbruget.

Nogle af de mest almindelige tilbud i energispareordningen omfatter:

 • Tilskud til energiforbedringer: Husholdninger kan ansøge om økonomisk støtte til at gennemføre energiforbedringer i deres bolig, såsom at installere bedre isolering eller energieffektive vinduer.
 • Energirådgivning: Husholdninger kan få gratis rådgivning om, hvordan de kan reducere deres energiforbrug og finde de mest effektive løsninger for deres specifikke situation.
 • Energieffektive produkter: Energispareordningen tilbyder også rabatter og tilbud på energieffektive produkter, såsom LED-pærer og energibesparende hårde hvidevarer.

For at få adgang til de forskellige tilbud og støtteordninger i energispareordningen, skal husholdninger kontakte deres lokale energisparecenter eller besøge den officielle energispareordningens hjemmeside.

Sådan ansøger du om hjælp

Når du har brug for hjælp til elregning, er der nogle trin, du skal følge for at ansøge om støtte. Vi vil guide dig gennem processen og give dig alle de nødvendige oplysninger.

Kontakt dit elselskab

Det første trin er at kontakte dit elselskab for at diskutere din situation. Elselskaber er ofte opmærksomme på forskellige støtteordninger og kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning. Det er vigtigt at være åben og ærlig om din økonomiske situation, så de kan vurdere, hvilken hjælp du kan få.

Når du kontakter dit elselskab, skal du have følgende oplysninger klar:

 1. Kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 2. Kontooplysninger: Kontonummer og kundenummer hos elselskabet.
 3. Forbrugsoplysninger: Oplysninger om dit årlige elforbrug og eventuelle udestående regninger.
 4. Økonomiske oplysninger: Lønsedler, kontoudtog, årsopgørelser og eventuelle gældsoplysninger.

Brug af online ressourcer

Der er også forskellige online ressourcer, som kan hjælpe dig med at finde støtteordninger og søge om hjælp. For eksempel kan du besøge Energistyrelsens hjemmeside, hvor du finder information om forskellige støtteordninger og ansøgningsprocessen.

Her er nogle online ressourcer, der kan hjælpe dig med at finde hjælpeordninger og ansøge om hjælp:

Når du søger om hjælp online, skal du sørge for at have alle nødvendige oplysninger, som vi nævnte tidligere, ved hånden. Sørg også for at tjekke ansøgningsfristerne for de forskellige ordninger og ansøg i god tid.

Ved at følge disse trin og råd kan du øge dine chancer for at få hjælp til elregning og lette din økonomiske byrde.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil