Sådan aflæser du din elmåler (guide)

Forside > Guides > Sådan aflæser du din elmåler (guide)

Opdateret: 24. april 2024

At aflæse en elmåler er en vigtig del af at holde styr på dit energiforbrug og sikre, at du betaler den korrekte pris for din el. Dette gælder både for private og erhvervskunder, hvor præcis aflæsning af elmålere bidrager til en mere bæredygtig energiforbrug og en mindre belastning på miljøet.

An electric meter being read

Når vi aflæser vores elmåler, skal vi følge nogle grundlæggende principper for at sikre nøjagtige målinger. Det er vigtigt at være opmærksom på elmålerens type, da der findes forskellige typer elmålere på markedet, og hver type kræver en specifik aflæsningsmetode. Ved at kende til de forskellige elmålere og korrekt aflæsning, kan vi som forbrugere tage bedre kontrol over vores energiforbrug og besparelser.

Desuden er det afgørende at indberette disse aflæsninger til vores energileverandører, da de bruger oplysningerne til at fakturere os og levere en mere nøjagtig rapport om vores energiforbrug. Ved at følge disse trin kan vi sammen arbejde på en mere effektiv og miljøvenlig energiforbrug for alle.

Hvad er aflæsning af elmåler?

The electric meter is being read by a person. The person is using a tool to record the measurement

Aflæsning af elmåler er en vigtig proces i forbindelse med forbrug af elektricitet. Vi måler vores elforbrug for at sikre korrekte opkrævninger samt for at forstå og kontrollere vores energiforbrug. I denne artikel vil vi kort forklare elmåleraflæsning og vigtigheden af denne proces.

Formålet med elmåleraflæsning

Elmåleraflæsning har flere formål:

 1. Korrekt fakturering: Ved at aflæse elmåleren regelmæssigt, kan vi sikre, at regningen afspejler det faktiske forbrug.
 2. Forbrugsoversigt: Elmåleren giver os indsigt i vores elforbrug, så vi kan identificere og implementere energibesparende tiltag.
 3. Fejldetektion: Hvis der opstår unormale ændringer i forbruget, kan vi identificere og løse potentielle problemer hurtigt.

Typer af elmålere

Der findes forskellige typer af elmålere, og de kan inddeles i kategorier efter deres teknologi og funktionalitet. Her er en kort oversigt:

 • Mekaniske elmålere: Disse elmålere har et drejende hjul og viser det samlede forbrug i kilowatt-timer (kWh) med tal på skiven. Mekaniske målere er de ældste og mindst avancerede målere, men stadig i brug i nogle ældre installationer.

 • Elektroniske elmålere: Disse målere viser forbruget på en digital skærm og kan indeholde forskellige funktioner, såsom registrering af tidspunkter for højt og lavt forbrug. Elektroniske målere er mere præcise og lette at aflæse end mekaniske målere.

 • Smartmålere: Den mest moderne type elmåler er smartmåleren, som automatisk sender forbrugsdata til elselskabet. Dette eliminerer behovet for manuel aflæsning og giver kunderne detaljerede oplysninger om deres energiforbrug i realtid. Desuden kan smartmålere fjernaflæses, hvilket betyder, at kunden og elselskabet har adgang til forbrugsdata uden fysisk adgang til måleren.

For at aflæse din elmåler korrekt er det vigtigt at identificere, hvilken type måler du har, og følge anvisningerne for aflæsning. Vi håber, at dette afsnit har givet dig en grundlæggende forståelse af aflæsning af elmåler og vigtigheden af processen.

Sådan aflæser du din elmåler

A hand reaches out to read an electric meter with numbers displayed on the dial

Elmåling er en vigtig del af at holde styr på dit energiforbrug og styring af dine elregninger. For at gøre det nemmere for dig, har vi udarbejdet denne vejledning som opridser de to mest almindelige metoder til aflæsning af elmålere: manuel og automatisk.

Manuel aflæsning

Manuel aflæsning af elmålere er den traditionelle metode og kræver, at du selv fysisk går ud og aflæser elmåleren. For at gøre det, skal du følge nedenstående trin:

 1. Find din elmåler: Det kan være placeret enten indendørs eller udendørs, typisk i kælderen, garagen, eller udenfor på husets facade.
 2. Aflæs tællerstanden: Elmålerens skærm viser et tal, der repræsenterer dit forbrug i kilowatt-timer (kWh). Noter tallet ned.
 3. Indberet tællerstanden: Send den aflæste værdi til dit elselskab, enten via deres website, telefon, eller brevpost.

vigtigt: Husk at aflæse din elmåler regelmæssigt (for eksempel hver måned), så du opnår en præcis og retvisende elregning.

Automatisk aflæsning

Alternativt til manuel aflæsning kan du installere en automatisk elmåler, også kaldet en fjernaflæst elmåler. Med en sådan elmåler vil dine målinger blive sendt direkte til dit elselskab, uden at du behøver at foretage dig noget. Fordele ved automatisk aflæsning inkluderer:

 • Nøjagtighed: Da målingerne sendes direkte til elselskabet, minimeres risikoen for fejl i aflæsningen.
 • Tidsbesparelse: Du skal ikke længere huske at aflæse elmåleren og indberette tællerstanden manuelt.
 • Større indsigt: Flere automatiske elmålere giver dig mulighed for at få adgang til dine forbrugsdata online, så du lettere kan overvåge og styre dit energiforbrug.

For at installere en automatisk elmåler skal du kontakte dit elselskab og anmode om en upgrade. De vil yde vejledning og hjælp i forbindelse med installationen.

Ofte stillede spørgsmål om aflæsning af elmåler

Hvornår skal jeg aflæse min elmåler?

For at sikre en korrekt opgørelse af dit elforbrug anbefaler vi, at du aflæser din elmåler regelmæssigt. Det er en god idé at have faste tidspunkter for aflæsning, for eksempel:

 • Månedligt: Vi anbefaler at aflæse din elmåler én gang hver måned, så du kan følge med i dit elforbrug og eventuelt foretage justeringer, hvis du bruger mere strøm end forventet.
 • Ved flytning: Hvis du flytter, skal du aflæse din elmåler både ved fraflytning og indflytning for at kunne modtage en korrekt opgørelse af dit gamle og nye forbrug.
 • Efter opsigelse af aftale: Du skal også aflæse din elmåler, hvis du opsiger din aftale med din nuværende elleverandør, så det nye selskab kan beregne dit forbrug fra skiftet.

Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer at aflæse?

Hvis du glemmer at aflæse din elmåler, er der flere muligheder for at korrigere situationen:

 1. Indsend aflæsning så snart som muligt: Hvis du bemærker, at du har glemt en aflæsning, kan du indsende den til din elleverandør så hurtigt som muligt, så din opgørelse kan justeres.
 2. Aflæsning på opfordring: Din elleverandør kan også anmode dig om en aflæsning, hvis de mener, der er gået for lang tid siden den sidste. Følg instruktionerne i anmodningen og indsend aflæsningen hurtigst muligt.
 3. Estimeret forbrug: Hvis du ikke indsender en aflæsning i tide, vil dit forbrug blive estimeret af dit elnetselskab, som så vil videregive oplysningerne til din elleverandør. Bemærk, at estimater kan føre til unøjagtige opgørelser og justeringer på et senere tidspunkt.

Sørg altid for at markere dato og tidspunkt for din aflæsning, så din elleverandør og elnetselskab kan tage højde for eventuelle forsinkelser i indberetningen.

Tips til korrekt aflæsning af din elmåler

Når det kommer til aflæsning af elmåler, er det vigtigt at kende de rigtige fremgangsmåder, så vi kan sikre en korrekt og præcis aflæsning. I denne sektion vil vi fokusere på tips og råd til korrekt aflæsning af din elmåler. Vi har opdelt sektionen i to underafsnit: undgå almindelige fejl og hvordan man aflæser digitale og analoge målere.

Undgå almindelige fejl

For at undgå fejl ved aflæsning af din elmåler, er der nogle gode rutiner og tips, som vi bør følge:

 1. Tjek måleraflæsning regelmæssigt: Vi bør tjekke elmåleraflæsningerne regelmæssigt, for eksempel hver måned, for at opdage eventuelle uregelmæssigheder og sikre, at vi betaler den korrekte pris for vores elforbrug.
 2. Hold måleren ren og fri for hindringer: Vi skal sørge for, at vores elmåler er ren og lettilgængelig. Dette betyder, at der skal være fri adgang, og at skærmen er fri for støv eller snavs, der kan gøre det svært at aflæse måleren korrekt.
 3. Notér måleraflæsningerne: For at kunne sammenligne din nuværende aflæsning med tidligere målinger er det en god idé at notere aflæsningerne. På den måde kan vi nemt identificere eventuelle uregelmæssigheder i vores elforbrug.

Hvordan aflæses digitale og analoge målere?

Når det kommer til aflæsning af forskellige typer elmålere, skal vi vide, hvordan vi korrekt aflæser både digitale og analoge målere:

 • Digitale målere: Den digitale elmåler har en skærm, der viser dit elforbrug i kWh. Aflæsning af digitale målere er relativt enkelt. Vi skal blot notere det antal, der vises på skærmen. I nogle tilfælde kan der være en knap, vi skal trykke på for at se aflæsningen.

 • Analoge målere: Den analoge elmåler har flere roterende skiver, der viser dit elforbrug. Skiverne roterer med uret og mod uret, alt efter forbruget. Vi skal aflæse hver skive fra venstre mod højre og notere værdierne. Hvis en viser står mellem to tal, skal vi notere det laveste tal.

Ved at følge disse tips og råd sikrer vi en korrekt og præcis aflæsning af vores elmåler, hvilket fører til mere præcise fakturaer og en bedre forståelse af vores elforbrug.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil