Regler for refusion af elafgift

Forside > Guides > Regler for refusion af elafgift

Opdateret: 24. april 2024

Energiafgifter er en betydelig del af forbrugernes elregninger, og for mange er det en økonomisk byrde. Dette gælder især for dem, der betaler høje afgifter på grund af deres elforbrug. Men vidste du, at der i visse tilfælde er mulighed for at få refunderet en del af disse omkostninger? I denne artikel vil vi kortlægge reglerne for refusion af elafgift i Danmark.

A government official processes paperwork for electric tax refund

For at kunne gøre krav på refusion af elafgift må man opfylde visse krav. Disse omfatter, at man er registreret som elafgiftspligtig virksomhed og anvender elektriciteten til visse aktiviteter, der kan udløse refusionen. Det kan variere mellem forskellige brancher og forbrugstyper, og det er vigtigt, at man har indsigt i reglerne, så man ikke går glip af eventuelle tilskud.

Overordnet set er der tre hovedområder, hvor refusion af elafgift kan opnås: landbrugsaktiviteter, processer inden for industrien og brug af vedvarende energikilder. I de kommende afsnit vil vi uddybe reglerne og kravene for hvert af disse områder, og hvordan man går frem for at ansøge om refusion.

Hvad er reglerne for refusion af elafgift?

A stack of paperwork with "rules for refund of electricity tax" printed on top, surrounded by a calculator, pen, and official documents

Grundlæggende betingelser for refusion

For at være berettiget til refusion af elafgift, skal vi opfylde visse betingelser. Først og fremmest skal vi bruge elektriciteten til erhvervsmæssige formål. Dette betyder, at elforbruget skal være direkte relateret til vores produktionsproces eller virksomhedens drift.

Derudover er der nogle specifikke krav, som vi skal være opmærksomme på, afhængigt af vores virksomhedsart:

 • Produktionsvirksomheder: Hvis vi driver en produktionsvirksomhed, bør en stor del af vores elforbrug gå til den faktiske produktionsproces.

 • Landbrug og gartnerier: For landbrug og gartnerier gælder refusionen for elforbrug til drift af anlæg, der understøtter produktionen.

 • Datacentre: Datacentre kan også ansøge om refusion af elafgift. I disse tilfælde er det elforbruget til driften af datacenterets servere og køleanlæg, der er berettiget.

Tidsfrister for ansøgning om refusion

Det er vigtigt at holde styr på tidsfristerne for ansøgning om refusion af elafgift. Vi skal indsende vores ansøgning senest 3 måneder efter det regnskabsår, vi søger refusion for. For eksempel, hvis vi søger refusion for 2024, skal vi sende vores ansøgning inden den 31. marts 2025.

Når vi har indsendt vores ansøgning, vil skatteforvaltningen behandle den. Dette kan tage nogen tid, afhængigt af hvor kompliceret vores situation er. Men generelt kan vi forvente at modtage vores refusion indenfor 3-6 måneder efter ansøgningens indsendelse.

For at gøre processen mere overskuelig og øge vores chancer for en vellykket refusion, er det en god idé at gennemgå alle kravene og samle den nødvendige dokumentation på forhånd. Hvis vi følger reglerne og tidsfristerne nøje, vil vi øge vores chancer for at modtage den refusion, vi er berettiget til.

Hvem kan ansøge om refusion af elafgift?

A person filling out paperwork for a refund of electricity tax. Rules and regulations for refunding electricity tax

I dette afsnit vil vi give et overblik over, hvem der kan ansøge om refusion af elafgift i Danmark. Vi vil fokusere på to hovedkategorier: virksomheder og offentlige institutioner.

Virksomheders berettigelse

Virksomheder kan være berettiget til refusion af elafgift, hvis de opfylder visse krav. Disse krav kan variere afhængigt af virksomhedens branche og aktiviteter. Generelt gælder dog, at virksomheder skal have:

 1. En registreret virksomhed i Danmark
 2. En aktiv produktion eller drift, der anvender elektricitet
 3. Dokumentation for elektricitetsforbruget

Nogle eksempler på virksomheder, der kan være berettigede til refusion af elafgift, er:

 • Industrielle virksomheder: Disse virksomheder producerer varer eller tjenesteydelser og bruger elektricitet i processen. De kan ansøge om refusion af elafgift, hvis de opfylder de nævnte krav.
 • Landbrug, gartneri og skovbrug: Disse sektorer anvender elektricitet i deres drift og kan derfor ansøge om refusion af elafgift, hvis de opfylder kravene.
 • Transportvirksomheder: Disse virksomheder kan også være berettiget til refusion af elafgift, hvis de bruger elektricitet i deres drift og opfylder de nødvendige krav.

Offentlige institutioners berettigelse

Offentlige institutioner kan også ansøge om refusion af elafgift. Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle offentlige institutioner er berettiget til refusion af elafgift. De offentlige institutioner, der kan ansøge om refusion, omfatter:

 • Uddannelsesinstitutioner: Skoler og universiteter, der bruger elektricitet i deres daglige drift, kan ansøge om refusion af elafgift.
 • Sundhedsinstitutioner: Hospitaler og andre sundhedsfaciliteter, der bruger elektricitet i deres daglige drift, kan også ansøge om refusion af elafgift.
 • Kommunale og statslige institutioner: Disse institutioner kan ansøge om refusion af elafgift, hvis de opfylder kravene, og hvis deres elektricitetsforbrug er nødvendigt for deres drift.

For at ansøge om refusion af elafgift skal offentlige institutioner indsende dokumentation for deres elektricitetsforbrug og en begrundelse for, hvorfor de opfylder kravene for refusion.

Sådan ansøger du om refusion af elafgift

I denne sektion vil vi hjælpe dig med at ansøge om refusion af elafgift. Refusion af elafgift kan være gavnligt for dem, der har betalt for meget i elafgifter. Vi vil guide dig gennem processen trin for trin og give dig en oversigt over de nødvendige dokumenter, du skal bruge for at indsende din ansøgning korrekt.

Nødvendige dokumenter

For at kunne ansøge om refusion af elafgift, skal du bruge følgende dokumenter:

 1. Fakturaer fra elselskabet: Du skal vedlægge kopier af de fakturaer, hvor elafgiften er betalt. Det er vigtigt, at fakturaerne tydeligt viser de enkelte afgiftsbeløb.

 2. Dokumentation for forbrug: Du skal kunne dokumentere dit faktiske elforbrug i den relevante periode. Dette skal normalt være dokumenteret via elmåleraflæsninger.

Når du har samlet disse dokumenter, er du klar til at gå videre til ansøgningsprocessen.

Ansøgningsprocessen trin for trin

Følg disse trin for at ansøge om refusion af elafgift:

 1. Find ansøgningsformularen: Først skal du finde den relevante ansøgningsformular. Denne finder du på Skattestyrelsens hjemmeside under den kategori, der passer til din virksomhed eller situation.

 2. Udfyld ansøgningsformularen: Næste trin er at udfylde ansøgningsformularen med de nødvendige oplysninger. Her skal du blandt andet angive:

  • Dit navn og kontaktoplysninger
  • Virksomhedens/opgørelsens periode
  • Den skønnede mængde af el, du har betalt afgift af
  • Årsagen til, at du ansøger om refusion
 3. Vedlæg de nødvendige dokumenter: Husk at vedlægge de nødvendige dokumenter, som beskrevet ovenfor. Sørg for, at de er letlæselige og indeholder alle relevante oplysninger.

 4. Indsend ansøgningen: Til sidst skal du indsende din ansøgning og de nødvendige dokumenter til Skattestyrelsen. Du kan normalt gøre dette online via deres hjemmeside eller ved at sende en e-mail med de nødvendige vedhæftede filer.

Når din ansøgning er modtaget af Skattestyrelsen, vil de behandle den og give dig besked om udfaldet. Hvis din ansøgning godkendes, vil du normalt modtage refusionen inden for en bestemt tidsperiode.

Ofte stillede spørgsmål om refusion af elafgift

Kan private personer få refusion?

Private personer kan i visse tilfælde få refusion af elafgift. Dette gælder typisk, hvis man har investeret i miljøvenlige energikilder såsom solceller, varmepumper eller elektriske køretøjer. Der er dog en række krav, der skal opfyldes for at være berettiget til refusionen.

Nogle af disse krav inkluderer:

 1. Installation: Det miljøvenlige udstyr skal være installeret på den private bopæl og opfylde kravene for energieffektivitet.
 2. Dokumentation: Man skal kunne dokumentere sine udgifter til energiforbruget og de miljøvenlige installationer.
 3. Ansøgning: Det er nødvendigt at ansøge om refusionen hos de relevante myndigheder indenfor de fastsatte frister.

Hvordan påvirker refusionen min virksomheds økonomi?

En refusion af elafgift kan have en positiv indvirkning på virksomhedens økonomi, da det reducerer virksomhedens energiudgifter. Dette kan skabe en mere bæredygtig økonomisk situation og øge økonomisk margin for virksomheden.

For at illustrere, vil vi bruge et eksempel med en virksomhed, der benytter sig af refusion på elafgift:

Uden RefusionMed Refusion
Elafgift: 100.000 krElafgift: 80.000 kr
Økonomisk margin:Økonomisk margin:
500.000 kr520.000 kr

I dette eksempel kan vi se, at virksomheden får en øget økonomisk margin på 20.000 kr, når de benytter sig af refusionen. Dette giver virksomheden øget fleksibilitet og mulighed for at reinvestere i yderligere bæredygtig teknologi eller andre forbedringer.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil