Pulje el eller flex el?

Forside > Guides > Pulje el eller flex el?

Opdateret: 24. april 2024

I Danmark har vi set en stigning i populariteten af ​​”pulje el” og “flex el” inden for energimarkedet. I denne artikel vil vi kort introducere begreberne og diskutere deres fordele og ulemper for forbrugere og energisystemet som helhed.

A hand pulling a lever or flexing a cable

Pulje el, også kendt som gruppeindkøb af elektricitet, er en ordning, hvor flere forbrugere går sammen for at købe elektricitet. Målet er at opnå en lavere pris, fordi der købes større volumener. Flex el, derimod, refererer til fleksible elpriser, hvor prisen varierer i løbet af døgnet og afhænger af udbud og efterspørgsel på elmarkedet.

For at forstå styrken og faldgruberne ved disse to koncepter er det vigtigt at overveje, hvordan de kan bidrage til en mere bæredygtig og effektiv energiudveksling i Danmark. I de følgende afsnit vil vi dykke dybere ned i fordelene og ulemperne ved pulje el og flex el for både forbrugere og energisystemet.

Hvad er pulje el?

A glowing pool of energy, representing "pulje el" or "flex el," emitting a vibrant and dynamic aura

Definition af pulje el

Pulje el er en form for el-aftale, hvor vi som forbrugere i stedet for at have en fast pris på vores el, køber den til en variabel pris. Denne pris afhænger af udbud og efterspørgsel på elmarkedet og ændrer sig typisk hver time. Vi bliver derfor en del af en “pulje” af forbrugere, der køber el til denne variabler pris, ofte gennem en el-leverandør, der står for at indgå aftalerne samt balancere den samlede forbrug og produktion.

Fordele ved pulje el

Der er flere fordele ved at være en del af en pulje el:

 1. Økonomiske besparelser: Da prisen på pulje el følger markedsprisen, kan vi ofte få en lavere pris på vores el-forbrug, specielt når priserne er lave på grund af stor produktion eller lav efterspørgsel.
 2. Miljøhensyn: Ved at vælge pulje el kan vi bidrage til en mere bæredygtig og klimavenlig energiforsyning, da prisen ofte er lavere, når der er overskud af vedvarende energi fra vind- og solkraft.
 3. Fleksibilitet: Pulje el-aftaler giver os muligheden for at tilpasse vores forbrug efter prisen, så vi kan spare penge ved at bruge el, når prisen er lav, og reducere vores forbrug, når prisen er høj.

Ulemper ved pulje el

Pulje el kan også have nogle ulemper:

 • Uforudsigelige priser: Da priserne på pulje el varierer, kan det være svært at budgettere vores el-forbrug på forhånd. Dette kan lede til uforudsige el-regninger og økonomiske udfordringer.
 • Administrative omkostninger: At være en del af en pulje el-ordning kræver ofte, at vi har en måler, der kan måle vores timeforbrug af el, samt en aftale med en el-leverandør. Dette kan medføre ekstra omkostninger og kræve mere administration.

Så mens pulje el kan give os muligheden for at spare penge og bidrage til en mere bæredygtig energiforsyning, kræver det også, at vi er opmærksomme på de uforudsigelige priser og de administrative omkostninger, det kan medføre.

Hvad er flex el?

A room with various electrical outlets and switches, with a mix of traditional and modern energy sources

Definition af flex el

Flex el er en måde at købe og sælge elektricitet på en fleksibel måde. Det betyder, at vi som forbrugere har mulighed for at skifte mellem forskellige elpriser og elselskaber, alt efter vores individuelle behov og præferencer. Flex el er ofte baseret på time- eller døgnpriser, så vi kan vælge den billigste eller mest bæredygtige el i løbet af dagen.

 • Fleksible elpriser: Priserne på flex el varierer i løbet af dagen og afhænger af udbud og efterspørgsel.

 • Valg af elselskab: Vi har mulighed for at skifte mellem forskellige elselskaber og elprodukter, hvilket giver os større valgfrihed og mulighed for besparelser.

Fordele ved flex el

Flex el har flere fordele for os som forbrugere. Nogle af de mest betydningsfulde fordele er:

 1. Besparelser: Muligheden for at skifte mellem forskellige elpriser og elselskaber kan hjælpe os med at spare penge på vores elregninger.
 2. Grøn energi: Vi kan vælge at købe grøn el fra vedvarende energikilder, for at bidrage til en bæredygtig og miljøvenlig energiforsyning.
 3. Energifleksibilitet: Flex el giver os mulighed for at tilpasse vores elforbrug efter elpriserne og bruge mere energi, når prisen er lav, eller når der er meget grøn energi tilgængelig.

Ulemper ved flex el

Selvom flex el har mange fordele, er der også nogle ulemper, som vi bør overveje:

 • Prisudsving: Elpriserne kan variere meget i løbet af en dag, hvilket kan gøre det svært at forudsige vores samlede elomkostninger.
 • Kompleksitet: Det kan være komplekst at navigere i de forskellige elpriser og elprodukter, og det kræver tid at finde den bedste løsning for vores individuelle behov.

I sidste ende er flex el en spændende mulighed for os som forbrugere. Dog skal vi være opmærksomme på både fordelene og ulemperne ved at benytte os af denne fleksible energiløsning.

Sammenligning af pulje el og flex el

Prissætning og omkostninger

Når vi sammenligner pulje el og flex el, er der en række faktorer, der spiller ind på prissætningen og omkostningerne. Pulje el er baseret på markedets gennemsnitspris, hvorimod flex el er baseret på den faktiske markedspris for hver time.

Pulje el:

 • Prisen fastsættes ud fra markedets gennemsnitspris.
 • Prisen er ofte højere end den faktiske markedspris på tidspunkter med lavt forbrug.

Flex el:

 • Prisen fastsættes ud fra den faktiske markedspris for hver time.
 • Prisen er højere end pulje el-prisen på tidspunkter med højt forbrug.

For kunder, der søger en mere stabil pris, kan pulje el være et bedre valg. For kunder, der kan tilpasse deres forbrug og udnytte perioder med lavere priser, kan flex el være en mere attraktiv mulighed.

Fleksibilitet og kontrol

Fleksibiliteten og kontrolmulighederne er også forskellige for de to typer af el-kontrakter. Med pulje el er prisen fastsat, hvilket betyder, at der er mindre mulighed for at påvirke omkostningerne gennem adfærdsændringer i forbruget.

Pulje el giver følgende muligheder:

 • Mindre kontrol over omkostningerne
 • Mindre potentiale for besparelser gennem adfærdsændringer.

Med flex el har man derimod større kontrol over sit forbrug og dermed også omkostningerne. Ved at tilpasse forbruget til tidspunkter med lavere priser, kan man opnå en større besparelse.

Flex el giver følgende muligheder:

 • Større kontrol over omkostningerne
 • Potentiale for besparelser gennem adfærdsændringer

Velegnethed for forskellige forbrugsmønstre

Det er vigtigt at vælge den rette type el-kontrakt baseret på ens forbrugsmønster:

 1. For kunder med et stabilt forbrug kan pulje el være en bedre løsning. Dette skyldes, at prisen er baseret på markedets gennemsnitspris og dermed mere forudsigelig.
 2. For kunder med et variabelt forbrug eller mulighed for at tilpasse forbruget kan flex el være en bedre løsning. Dette skyldes, at den større fleksibilitet og kontrol over omkostningerne kan give mulighed for besparelser.

Sådan vælger du mellem pulje el og flex el

Overvejelser omkring dit forbrug

Først og fremmest er det vigtigt at vurdere dit nuværende og fremtidige elforbrug. Skriv ned dine forbrugsvaner og tænk over, om de er præget af regelmæssighed eller svinger ofte. Husk at overveje sæsonmæssige variationer i dit forbrug.

 • Regelmæssigt forbrug: Hvis dit elforbrug er relativt stabilt og forudsigeligt, kan pulje el være det rigtige valg. Dette kan give dig en bedre forståelse for, hvad dine fremtidige omkostninger vil være.
 • Variabelt forbrug: Hvis dit elforbrug ændrer sig meget fra dag til dag eller måned til måned, kan flex el være det bedste valg. Dette gør det nemmere at tilpasse sig ændringer i efterspørgslen og kan potentielt spare dig mange penge.

Vurdering af din risikovillighed

Næste skridt er at vurdere din risikovillighed. Hvor komfortabel er du med usikkerhed omkring dine fremtidige elpriser? Forstå din risikovillighed kan hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning.

 • Lav risikovillighed: Hvis du foretrækker stabile omkostninger, kan pulje el være et godt valg. Dette er fordi du opnår en stabil pris, der afspejler gennemsnitsprisen for det samlede forbrug på elmarkedet.
 • Høj risikovillighed: Hvis du er villig til at tage chancer og håber på at spare penge ved at udnytte prisvariationer, kan flex el være vejen at gå. Bemærk dog, at dette også indebærer muligheden for at betale mere end forventet.

Tjekke markedstendenser og priser

Endelig er det vigtigt at holde øje med markedstendenser og priser for at træffe den rigtige beslutning. Følgende faktorer kan hjælpe dig med at vurdere, hvilket alternativ der passer bedst til dine behov:

 • Markedspriser: Hold øje med aktuelle og historiske elpriser. Hvis priserne generelt er faldet, kan det være værd at overveje flex el. Hvis priserne har været temmelig stabile, kan pulje el være det bedste valg.
 • Prisudsving: Overvåg daglige, ugentlige og månedlige prisudsving på elmarkedet. Jo mere volatile priserne er, des større potentialer er der for at spare penge med flex el, men også en højere risiko.
 • Økonomiske faktorer: Vær opmærksom på økonomiske faktorer såsom rentesatser, valutakurser og energipriser, der kan påvirke elpriserne. Dette kan hjælpe dig med at forudsige fremtidige pristendenser og træffe en informeret beslutning.

Ved at tage ovenstående faktorer i betragtning, kan du træffe et velinformeret valg mellem pulje el og flex el, der bedst opfylder dine behov og præferencer.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil