Pillefyr vs varmepumpe

Forside > Guides > Pillefyr vs varmepumpe

Opdateret: 24. april 2024

Når det kommer til opvarmning af vores hjem, er det vigtigt at træffe beslutninger baseret på kvalitet og uafhængig information. Derfor vil vi i denne artikel se nærmere på to populære og effektive opvarmningskilder: pillefyr og varmepumpe. Disse teknologier har hver deres fordele og ulemper, og det er værd at overveje, hvilken løsning der passer bedst til dine behov og boligtype.

A pellet stove and a heat pump face off in a cozy living room, emitting warmth and comfort

Pillefyr er opvarmningssystemer, som benytter træpiller som brændstof. Disse er en effektiv og miljøvenlig løsning, der producerer en stabil og behagelig varme i boligen. Træpillerne er en vedvarende ressource, hvilket gør pillefyr til et mere bæredygtigt valg sammenlignet med fossile brændstoffer. På den anden side er varmepumper udnytter varme fra naturlige kilder som luft, jord eller grundvand til opvarmning af boligen. De er energieffektive og kan også bruges til at køle om sommeren.

I de kommende afsnit vil vi sammenligne pillefyr og varmepumper yderligere, og vurdere deres respektive fordele og ulemper, omkostninger og effektivitet. Dette vil give dig et solidt grundlag for at træffe en velinformeret beslutning om, hvilken opvarmningskilde der bedst opfylder dine behov og passer ind i dit budget.

Introduktion til pillefyr og varmepumpe

I denne artikel vil vi kort introducere to populære opvarmningsløsninger i Danmark, nemlig pillefyr og varmepumpe. Vi vil beskrive, hvad de er, samt deres fordele og ulemper.

Hvad er et pillefyr?

Et pillefyr er en type biomasse-kedel, der bruger træpiller som brændsel. Træpillerne er fremstillet af træaffald og er en vedvarende energikilde. Pillefyret opvarmer vandet og distribuerer det derefter til radiatorer og gulvvarme i boligen.

Fordele:

 • Vedvarende energikilde: Træpiller er en bæredygtig ressource, som hjælper med at reducere CO2-udledningen.
 • Rimelig brændstofpris: Træpiller er ofte billigere end fossile brændstoffer som olie og naturgas.

Ulemper:

 • Kræver løbende tilførsel af træpiller: Du skal sørge for at have træpiller på lager og fylde fyret op regelmæssigt.
 • Større pladsbehov: Pillefyret og brændstofoplagret kræver mere plads end for eksempel en varmepumpe.

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe er en energieffektiv opvarmningsløsning, der udnytter luft, vand eller jordens temperatur til at opvarme boliger. Varmepumper kan opdeles i tre hovedtyper:

 1. Luft-til-luft varmepumpe: Udnytter udendørsluftens temperatur til at opvarme indendørsluft.
 2. Luft-til-vand varmepumpe: Tilfører varme til et vandbaseret centralvarmesystem fra udendørsluften.
 3. Jordvarmepumpe: Udnytter jordens stabile temperatur til at varme op boligen via et vandbaseret system.

Fordele:

 • Høj energieffektivitet: Varmepumper har en høj virkningsgrad og bruger mindre energi sammenlignet med andre opvarmningsmetoder.
 • Miljøvenlig: Varmepumper reducerer CO2-udledningen, da de udnytter vedvarende energikilder.

Ulemper:

 • Højere investeringsomkostninger: Varmepumper koster typisk mere end pillefyr i anskaffelse, men besparelserne på energiforbrug kan retfærdiggøre den større investering.
 • Krav om elektricitet: Varmepumpen er afhængig af elektricitet for at fungere. Hvis strømmen går ud, kan opvarmningen blive besværliggjort.

Både pillefyr og varmepumper kan være gode valg for opvarmning af hjemmet, afhængigt af dine individuelle krav og præferencer. Det er vigtigt at veje fordele og ulemper nøje og overveje de kort- og langsigtet omkostninger af hver løsning.

Fordele og ulemper ved pillefyr

A pellet stove and a heat pump stand side by side, each with their own advantages and disadvantages. The stove emits warmth, while the pump is more energy-efficient

Fordele

Et pillefyr er en miljøvenlig og økonomisk opvarmningsløsning. Her er de vigtigste fordele:

 1. CO2-neutrale: Træpiller er en vedvarende energikilde. Brænding af træpiller udleder samme mængde CO2, som træet har optaget under dets vækst. Dette gør pillefyr til en bæredygtig valg.
 2. Økonomisk besparelse: Omkostningerne ved træpiller er lavere sammenlignet med el, olie eller gas. Over tid kan dette betyde en betydelig besparelse på dine energiudgifter.
 3. Automatisk drift: Pillefyr kan fungere automatisk og kræver derfor minimal involvering fra brugeren. Træpillerne bliver fodret til fyret fra en lagertank, og asken samles i en beholder, der skal tømmes lejlighedsvis.

Ulemper

Selvom et pillefyr har mange fordele, skal man også tage de mulige ulemper i betragtning:

UlempeBeskrivelse
InstallationInstallation af et pillefyr kræver plads til lagertank og giver et større pladsbehov sammenlignet med andre varmesystemer.
VedligeholdPillefyret kræver regelmæssig vedligeholdelse for at opretholde dets effektivitet, herunder rensning af brænder og skorsten.
StøjPillefyr kan være støjende, da det er en mekanisk enhed med motorer og blæsere. Dette kan være et problem, hvis det er tæt på opholdsrum i hjemmet.

Sammenligning med varmepumpe

Varmepumper er også en grøn og effektiv opvarmningsløsning. De udnytter varme fra luften, jorden eller grundvandet og kræver typisk mindre vedligeholdelse end pillefyr. Dog har varmepumper en højere anskaffelsespris samt installationsomkostninger, og deres effektivitet kan variere afhængigt af klimaet og placeringen.

Fordele og ulemper ved varmepumpe

A pellet stove and a heat pump stand side by side, surrounded by symbols of cost savings and environmental impact

Fordele

Vi kan nævne nogle af fordelene ved at bruge en varmepumpe:

 • Energibesparelser: Varmepumper er energieffektive, og de kan reducere energiforbruget med op til 50%-70% sammenlignet med traditionelle opvarmningssystemer som f.eks. olie- og gasfyr. Dette betyder, at du sparer penge på dine energiregninger.
 • Miljøvenlig: Varmepumper har en lavere CO2-udslip end konventionelle varmesystemer. Dette gør dem til et mere bæredygtigt valg for opvarmning af dit hjem og bidrager til et bedre klima og miljø.
 • Fleksibel løsning: En varmepumpe kan fungere som både opvarmning og nedkøling af dit hjem. Dette gør det muligt at nøjes med én enhed, der fungerer som både varme- og køleanlæg.

Ulemper

På den anden side er der også nogle ulemper ved varmepumper:

 • Forhåndsinvestering: Varmepumper kan være dyrere at installere end traditionelle opvarmningssystemer. Men det skal huskes, at de lavere driftsomkostninger normalt vil udligne denne investering på længere sigt.
 • Krav til plads: Eksterne varmepumper kræver et vis rum uden omkring dem. De kan også producere nogen støj, som kan være generende for dig og dine naboer, afhængigt af placeringen af enheden.
 • Specifikke behov: Maksimal effektivitet opnås i kombination med lavtemperatur varmedistributionssystemer, såsom gulvvarme. Dette betyder at varmepumpens effektivitet kan være begrænset, hvis den kobles til radiatorer, der kræver høj vandtemperatur.

Så, selvom varmepumper har adskillige fordele, er der også ulemper at tage højde for, før man træffer en beslutning om at investere i dette varmesystem.

Økonomisk sammenligning

Anskaffelsespris

Når det kommer til anskaffelsespriser, er der en forskel mellem pillefyr og varmepumper. Typisk er prisen for et pillefyr lavere end for en varmepumpe. Priserne kan variere afhængigt af fabrikant, størrelse og kapacitet.

 • Pillefyr: Prisen for et pillefyr ligger i området 30.000-60.000 DKK.
 • Varmepumpe: En luft-til-vand varmepumpe koster typisk mellem 70.000-120.000 DKK, mens en jordvarmepumpe kan koste fra 100.000-200.000 DDK.

Det er vigtigt at huske på, at prisen på selve udstyret ikke er den eneste udgift. Der kan også være omkostninger forbundet med installation og tilslutning.

Driftsomkostninger

Driftsomkostningerne er også en afgørende faktor, når man sammenligner pillefyr og varmepumper. Her er det nødvendigt at tage flere parametre, såsom brændselspriser og energieffektivitet, i betragtning.

 1. Brændselspriser:

  • Pillefyr: Prisen for træpiller ligger omkring 2-2,5 DKK/kg.
  • Varmepumpe: El-prisen varierer, men ligger typisk mellem 2-3 DKK/kWh.
 2. Energieffektivitet:

  • Pillefyr: Virkningsgraden for pillefyr ligger mellem 80-95%.
  • Varmepumpe: Virkningsgraden for varmepumper er ofte højere og kan nå op til 300-400% (som en COP-værdi på 3-4).

Ud fra disse faktorer er det muligt at skønne de årlige driftsomkostninger for de to varmesystemer:

VarmesystemÅrlige driftsomkostninger (estimeret)
Pillefyr15.000 – 25.000 DKK
Varmepumpe10.000 – 18.000 DKK

Ved at tage hensyn til både anskaffelses- og driftsomkostninger, giver det os et mere nuanceret billede af, hvilket varmesystem der er mest økonomisk fordelagtigt på lang sigt. Selvom pillefyret har en lavere anskaffelsespris, kan de højere driftsomkostninger gøre det mindre økonomisk attraktivt i det lange løb sammenlignet med en varmepumpe.

Miljøpåvirkning

CO2-udslip

Når det kommer til CO2-udslip, har både pillefyr og varmepumper deres fordele og ulemper. For at sammenligne de to teknologier, kan vi se på følgende faktorer:

 • Brændsel: Pillefyr bruger træpiller, som er lavet af træaffald og dermed udnytter en ressource, der ellers ville gå til spilde. Varmepumper bruger elektricitet som energikilde, og CO2-udslippet afhænger derfor af, hvordan strømmen er produceret.

 • Energikilder: I Danmark kommer en stor del af vores elektricitet fra vedvarende energikilder som vind og sol, hvilket gør varmepumper mere miljøvenlige i denne sammenhæng. Dog er der stadig en del fossile brændsler, der anvendes til elproduktion, hvilket betyder, at CO2-udslippet fra varmepumper ikke er helt elimineret.

TeknologiCO2-udslip per kWh (gennemsnit)
Pillefyr32 g
Varmepumpe55 g (luft-til-vand)

Bæredygtighed

Bæredygtighed handler om at skabe balance mellem miljø, økonomi og samfundets behov. Her er en kort oversigt over hvordan pillefyr og varmepumper bidrager til bæredygtighed:

 1. Miljømæssig bæredygtighed: Som nævnt tidligere kan både pillefyr og varmepumper have et forholdsvis lavt CO2-udslip, afhængig af deres energikilde. Pillefyr anses for at være CO2-neutrale, da træpillerne kommer fra bæredygtigt skovbrug, og træet genoptager CO2, når det vokser. Varmepumper er miljøvenlige, hvis strømmen kommer fra vedvarende energikilder.

 2. Økonomisk bæredygtighed: På kort sigt kan pillefyr være billigere i drift end varmepumper, da træpiller generelt koster mindre end elektricitet. Dog kan varmepumper opnå en højere energieffektivitet, hvilket betyder, at de kan bruge mindre energi for at opvarme et hus. På længere sigt kan dette gøre varmepumper mere økonomisk bæredygtige.

 3. Social bæredygtighed: Både pillefyr og varmepumper reducerer vores afhængighed af fossile brændsler, hvilket er vigtigt for vores samfunds fremtidige energisikkerhed og klimamål. Det er op til den enkelte boligejer at vælge den teknologi, der bedst opfylder deres behov og værdier.

Hvad skal man vælge?

Overvejelser omkring boligens størrelse og isolering

Når man skal vælge mellem pillefyr og varmepumpe, er der flere faktorer, der spiller ind. Først og fremmest bør man tage højde for boligens størrelse og isolering. Varmepumper er generelt bedst egnede til mindre boliger med god isolering, da de er mere energieffektive og forholdsvis billigere at installere. I opstillinger nedenfor kan du se de typiske karakteristika og krav for hver varmekilde:

PillefyrVarmepumpe
– Større boliger– Mindre boliger
– Lavere isolering– God isolering
– God plads til opbevaring af brændsel– Ingen brændselsopbevaring nødvendig

Personlige præferencer for opvarmning

Ud over boligens størrelse og isolering bør man også overveje de personlige præferencer for opvarmning. Nogle foretrækker pillefyr, da de giver en behagelig og mere stabil varme, samt mulighed for at bruge lokale brændselskilder. Pillefyr er også afhængige af en konstant forbrug af træpiller, hvilket kan være en fordel eller ulempe alt efter ens præferencer og adgang til brændsel.

Varmepumper, derimod, kan give en mere jævn varmefordeling og kræver ikke opbevaring af brændsel. Dog kan nogle varmepumper opleve et fald i effektivitet under meget kolde perioder, hvilket er værd at tage i betragtning for områder, der oplever ekstreme vintertemperaturer.

I sidste ende afhænger valget af opvarmningssystem af flere faktorer, såsom boligens størrelse, isolering og ejerens personlige præferencer. Vi anbefaler at tage disse faktorer i betragtning og søge rådgivning fra en professionel, før man træffer en endelig beslutning.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil