Hvornår falder elprisen?

Forside > Guides > Hvornår falder elprisen?

Opdateret: 24. april 2024

Hvornår falder elprisen er et spørgsmål, som mange forbrugere og virksomheder stiller sig selv i jagten på at finde den mest fordelagtige tid at indgå kontrakter på. Elprisen er i konstant bevægelse og ændrer sig jævnligt som følge af forskellige faktorer, såsom udbud og efterspørgsel, produktionsomkostninger og politiske beslutninger. For at navigere i denne komplekse verden er det vigtigt at forstå de grundlæggende faktorer, der driver elprisernes udvikling.

Electricity price drop depicted with a falling graph, a downward arrow, and a calendar showing the date

En af nøgleelementerne i elprisfastsættelsen er balancen mellem udbud og efterspørgsel. Udbuddet af elektricitet afhænger primært af kapaciteten hos elektricitetsproducenterne og tilgængeligheden af energikilder, såsom fossile brændstoffer, vedvarende energi og kernekraft. På den anden side påvirkes efterspørgslen af faktorer som befolkningstæthed, økonomisk aktivitet og forbrugernes adfærd samt sæsonbetonte variationer i temperatur og klima.

Fluktuationerne i priserne påvirkes også af de politiske beslutninger, der træffes på både nationalt og internationalt plan. Energipolitikker og reguleringer kan skabe incitamenter eller barrierer for visse energikilder, hvilket igen kan påvirke udbuddet og dermed priserne. Et eksempel på dette er politikker, der understøtter udviklingen af vedvarende energi, såsom sol- og vindkraft, hvilket potentielt kan sænke elpriserne i det lange løb. På samme tid kan ændringer i energifyldninger eller afgifter også have direkte indflydelse på elpriserne, hvilket gør det endnu mere udfordrende at forudsige, hvornår elprisen vil falde.

Faktorer der påvirker elprisen

Factors affecting electricity prices: graph showing fluctuation. Potential elements: supply and demand, fuel prices, government policies

Udbud og efterspørgsel

En af hovedfaktorerne, der påvirker elprisen, er udbud og efterspørgsel. Når efterspørgslen efter elektricitet stiger, vil prisen normalt også stige, da der er behov for at producere mere elektricitet til at opfylde efterspørgslen. Omvendt vil prisen falde, når efterspørgslen aftager. Udbuddet af elektricitet påvirkes af forskellige faktorer, herunder kapaciteten og tilgængeligheden af energikilder som kul, naturgas, atomkraft og vedvarende energi.

For at illustrere dette, kan vi anvende følgende tabel:

EfterspørgselUdbudPrisændring
StigendeFastStigende
FaldendeFastFaldende
FastStigendeFaldende
FastFaldendeStigende

Vejrforhold

Vejrforhold spiller også en væsentlig rolle i elprisen, idet de påvirker både udbud og efterspørgsel. For eksempel kan kolde vintre betyde øget efterspørgsel efter elektricitet til opvarmning, hvilket kan få priserne til at stige. Om sommeren, hvor der er behov for aircondition, kan efterspørgslen også stige.

Desuden påvirker vejrforholdene også produktionen af vedvarende energi, som vind- og solenergi. Mange elpriser er i dag baseret på vedvarende energikilder, og både mængden og prisen på disse energikilder påvirkes af vejret. For eksempel kan solrige dage føre til øget produktion af solenergi og muligvis lavere elpriser, mens blæsende dage kan øge produktionen af vindenergi.

Energipolitikker

Energipolitikker og lovgivning ændrer sig løbende og kan også påvirke elpriserne. For eksempel kan regeringen indføre love og politikker til at øge andelen af vedvarende energi, hvilket potentielt kan reducere prisen på elektricitet, hvis udbuddet øges samtidigt. Omvendt kan afgifter og skatter på fossile brændstoffer få priserne til at stige, da de øger omkostningerne ved produktionen af elektricitet.

Generelt kan vi sige, at langsigtede og stabile energipolitikker er vigtige for at sikre lave og stabile elpriser, da de giver energiselskaberne mulighed for at planlægge og investere effektivt i fremtidige energikilder.

Tidspunkter på året hvor elprisen typisk falder

Seasonal changes in electricity prices, with falling trend highlighted

Forår og efterår

I løbet af året er der to perioder, hvor vi ofte oplever en nedgang i elpriserne. Disse perioder er forår og efterår. Grunden til dette fænomen er, at efterspørgslen efter elektricitet falder i disse sæsoner. I foråret og efteråret er temperaturen mere moderat, hvilket betyder, at der er mindre behov for opvarmning og aircondition.

Derudover er der ofte en balance mellem udbud og efterspørgsel af elektricitet i disse perioder grundet lavere energiforbrug fra både private husstande og industrier. Dette fører til lavere elpriser.

Vedvarende energikilders indflydelse

Ud over sæsonudsving er der også andre faktorer, der kan påvirke elprisen. En væsentlig faktor er det stigende fokus på vedvarende energikilder. Når der er større produktion fra vedvarende energikilder som sol- og vindenergi, kan dette føre til lavere elpriser.

For eksempel, når der er meget solskin og/eller kraftig vind, produceres der mere elektricitet fra sol- og vindmølleparker. Dette lægger pres på elpriserne, da der er større udbud af elektricitet, mens efterspørgslen forbliver konstant.

Nedenstående tabel viser en kort opsummering af faktorer, der bidrager til lavere elpriser:

FaktorBeskrivelse
Forår og efterårLavere efterspørgsel på grund af moderate temperaturer og mindre behov for opvarmning og køling.
Vedvarende energikilders indflydelseStørre produktion fra sol- og vindenergi skaber større udbud af elektricitet og tryk på priserne.

Det er værd at bemærke, at dette er typiske mønstre for faldende elpriser, men vi kan selvfølgelig opleve variationer på grund af andre markedsforhold og eksterne faktorer såsom politiske beslutninger og globale hændelser.

Fremtidige tendenser for elprisen

Grøn omstilling

I de kommende år vil grøn omstilling spille en vigtig rolle i forhold til elprisen. Med verdens befolkning og energibehov i konstant vækst øges behovet for at finde bæredygtige metoder til energiproduktion. Dette vil direkte påvirke elpriserne og markedets dynamik.

Nogle af de faktorer, der påvirker grøn omstilling, er:

 • Stigende investeringer i vedvarende energikilder som solenergi, vindenergi og vandkraft
 • Stramning af miljøreguleringer for at reducere emissioner af drivhusgasser og forurening
 • Mål for reduktion af kulstofudslip fastsat af internationale aftaler som Paris-aftalen
 • Efterspørgsel fra forbrugere og industri efter grønnere energi

Teknologiske fremskridt

Den anden vigtige faktor, som vil forme tendenserne for elprisen, er teknologiske fremskridt indenfor energiproduktion, -lagring og -distribution. Gennembrud indenfor disse områder vil ændre måden, hvorpå elektricitet genereres og bruges, hvilket kan bidrage til at stabilisere eller sænke elprisen.

Nogle eksempler på teknologier, der vil have en indvirkning, er:

 1. Smart grids: Optimering af elnettet for bedre distribution og styring af energiressourcer
 2. Energilagring: Forbedret batteriteknologi, der øger kapaciteten og effektiviteten af energilagring
 3. Elektriske køretøjer (EVs): Stigende brug og udvikling af EVs, der bidrager til den samlede efterspørgsel efter strøm
 4. Decentraliseret energiproduktion: F.eks. private solcelleanlæg og vindmøller, der genererer energi og bidrager til elnettet

I takt med, at grøn omstilling og teknologiske fremskridt skaber ændringer inden for elmarkedet, vil vi se en påvirkning af elprisen. Det er vigtigt at holde sig opdateret om disse tendenser for at forstå deres indflydelse på markedet og for at kunne træffe informerede beslutninger.

Tips til at spare på elregningen

I denne sektion vil vi give dig nogle nyttige tips til at reducere din elregning og samtidig bidrage til et mere miljøvenligt og bæredygtigt samfund.

Energibesparende apparater

Skift til energivenlige pærer: Vi anbefaler at skifte traditionelle glødepærer ud med energibesparende LED- eller sparepærer. Dette kan resultere i en betydelig besparelse på elregningen.

Anvend intelligente strømstik: Vi foreslår investering i intelligente strømstik, der kan slukke dine apparater fuldstændigt, når de ikke er i brug, og dermed eliminere strømspild fra standby-forbrug.

Vask tøj ved lavere temperaturer: Vi anbefaler at vaske tøj ved lavere temperaturer (f.eks. 30 °C i stedet for 60 °C). Dette reducerer energiforbrug markant og forlænger tekstilernes levetid.

Tabellen nedenfor viser en sammenligning mellem gamle og energibesparende apparater:

ApparatTraditionel modelEnergibesparende modelBesparelse
KøleskabAA+++50%
VaskemaskineAA+++45%
OpvaskemaskineAA+++40%

Skift af el-leverandør

Ved at vælge en energileverandør med konkurrencedygtige priser og forbrugsbaserede rabatter kan du opnå betydelige besparelser på din elregning. Husk at sammenligne priser og betingelser fra forskellige el-leverandører inden du skifter.

 • Undersøg grønne el-leverandører, der tilbyder miljøvenlig energi fra vedvarende kilder
 • Hold øje med potentielle skjulte gebyrer og bindinger
 • Gør brug af sammenligningstjenester på nettet for at finde de bedste priser

Ved at tage disse tips i betragtning og implementere dem i din dagligdag, kan du spare penge på din elregning og støtte bæredygtig energiforbrug.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil