Hvad er en kWh?

Forside > Guides > Hvad er en kWh?

Opdateret: 24. april 2024

Når vi taler om energiforbrug, er det vigtigt at forstå, hvad en kilowattime (kWh) er. En kilowattime er en måleenhed for energi, der ofte bruges til at måle elforbrug i vores daglige liv som at tænde for lys eller oplade vores telefoner. For at gøre det lettere at forstå energiforbruget, er det vigtigt at kende til en kilowattime.

A lightbulb illuminates a meter measuring energy usage, displaying the reading "1 kWh." The surrounding area is modern and clean, with minimalistic design elements

En kilowattime repræsenterer mængden af energi, der bruges for at drive noget, der kræver én kilowatt® i en time. For eksempel, hvis du har en 1000 watt ovn og bruger den i en time, vil den bruge én kilowattime af energi. Dette hjælper os med at måle og sammenligne energiforbrug mellem forskellige apparater og aktiviteter på en ensartet måde.

Så når vi modtager vores elregning hver måned, er det faktisk denne enhed, kWh, der hjælper os med at se, hvor meget energi vi har brugt i vores hjem eller virksomhed. Ved at have et bedre kendskab til, hvad en kilowattime er, kan vi træffe mere informerede beslutninger om vores energiforbrug og finde måder at reducere det på.

Definition af kWh

Hvad står kWh for?

Kilowatt-time (kWh) er en måleenhed for energi, som vi ofte bruger til at måle den elektriske energi, der bruges af elektriske apparater og udstyr i vores hjem og arbejdspladser. En kilowatt-time svarer til en strøm på 1000 watt (kilo betyder tusind), der bruges i en time. Dette betyder, at hvis en enhed, der bruger 1 kilowatt (1000 watt) elektrisk energi, kører i en time, vil den forbruge 1 kWh energi.

Eksempler på apparater og deres energiforbrug i kWh:

 • Et TV med et strømforbrug på 100 watt, der kører i 10 timer, vil forbruge 1 kWh energi ( 100W x 10 timer = 1000 Wh = 1 kWh)
 • En vaskemaskine, der bruger 2000 watt og kører i 30 minutter, vil forbruge 1 kWh energi (2000W x 0,5 timer = 1000 Wh = 1 kWh)

Sammenligning med andre energienheder

For at få et bedre billede af, hvad en kilowatt-time faktisk betyder, kan det være nyttigt at sammenligne det med nogle andre enheder for energi. Her er nogle eksempler:

 1. Joule (J): Joule er den grundlæggende enhed for energi i det internationale system af enheder (SI). 1 kilowatt-time er lig med 3,6 millioner joule (3,6 x 10^6 J).
 2. Kalorie (cal): Kalorie er en ældre enhed for energi, der stadig ofte bruges til at måle den energi, der frigives fra fødevarer. 1 kilowatt-time er lig med cirka 860.000 kalorier (860 kcal).
 3. Britisk termisk enhed (Btu): Btu er en enhed, der anvendes i USA og nogle gange i Storbritannien til at måle mængden af varmeenergi, der frigives ved forbrænding af brændstoffer. 1 kilowatt-time er lig med cirka 3.400 Btu (3,412 Btu).

Note: Disse energienhedskonverteringer kan variere lidt afhængigt af de specifikke værdier, der anvendes.

For at sammenligne kilowatt-timer med andre energienheder kan vi bruge følgende tabel:

EnhedEnergi i forhold til 1 kWh
Joule (J)3,6 x 10^6 J
Kalorie (cal)860 kcal
Britisk termisk enhed (Btu)3,412 Btu

Det er vigtigt at huske, at kilowatt-time (kWh) er en måleenhed for energi, ikke effekt. Effekten måles i watt (W) eller kilowatt (kW), mens energien måles i watt-timer (Wh) eller kilowatt-timer (kWh).

Forståelse af kWh i dagligdagen

A household electricity meter displaying 1 kWh usage, with various appliances in the background

Hvordan måles elektricitetsforbrug?

Elektricitetsforbrug måles generelt i enheden kilowatt-timer (kWh). En kWh svarer til mængden af energi, der bruges for at holde en enhed, der trækker 1 kilowatt (kW) kørende i en time. For eksempel, hvis en ovn bruger 2 kW og kører i 4 timer, vil det forbruge 8 kWh energi (2 kW × 4 timer).

Det er vigtigt at bemærke, at vi taler om energiforbrug, hvilket er forskellig fra effektforbruget, som typisk måles i watt (W) eller kilowatt (kW). Effekt er den øjeblikkelige strømforbrug, mens energi er den samlede mængde strøm, der bruges over tid.

Eksempler på apparaters forbrug i kWh

For at illustrere forbrug af kWh i vores dagligdag, lad os kigge på nogle almindelige eksempler på elektriske apparater og deres kWh-forbrug:

 • Køleskab (200-700 W): Et køleskаб bruger mellem 200 og 700 W alt efter størrelse og model. Hvis vi antager et gennemsnitligt forbrug på 400 W og køleskabet kører hele dagen (24 timer), så forbruger det 9,6 kWh (400 W × 24 timer).
 • Elkedel (600-3000 W): Ophedning af vand kræver en betydelig mængde energi. En gennemsnitlig elkedel bruger omkring 2000 W. Hvis vi opvarmer vand i 30 minutter om dagen, forbruger vi 1 kWh energi (2000 W × 0,5 time).
 • Vaskemaskine (400-3000 W): Den elektriske effekt for vaskemaskiner varierer afhængigt af, om de er udstyret med en varmeenhed eller ej. Vi antager, at en gennemsnitlig vaskemaskine bruger 1.500 W. Hvis vi kører den i 2 timer, forbruger vi 3 kWh energi (1500 W × 2 timer).

For nemheds skyld er de typiske kWh-forbrug for nogle elektriske apparater opsummeret i tabellen nedenfor:

ApparatEffektforbrug (W)Dagligt kWh-forbrug (ved 1 time brug)
Køleskab200-7000,40 – 1,40
Elkedel1000-30001,00 – 3,00
Vaskemaskine400-30000,80 – 6,00
TV30-1000,03 – 0,10

At kende vores elektriske apparaters kWh-forbrug hjælper os med at være opmærksomme på vores energiforbrug og mulighederne for at reducere vores elregning og miljøpåvirkning.

Beregning af kWh-forbrug

A meter measuring kWh usage with a digital display and wires connected to a power source

Når vi skal beregne forbruget af kilowatt-timer (kWh) for vores elektriske apparater, er det vigtigt at kende de grundlæggende formler og forstå, hvordan vores elregninger beregnes. I denne sektion vil vi gennemgå begge dele.

Formler til beregning af kWh

For at beregne det samlede energiforbrug i kilowatt-timer (kWh) for vores elektriske apparater, skal vi først kende to grundlæggende begreber:

 1. Effekt (P): Effekten er den mængde energi, et elektrisk apparat forbruger pr. tidsenhed. Det måles i watt (W) eller kilowatt (kW).
 2. Tid (t): Tiden er den periode, hvor apparatet er i brug og forbruger energi. Det måles normalt i timer (h) eller minutter.

Herefter kan vi anvende følgende formel for at beregne det samlede energiforbrug (E) i kilowatt-timer (kWh):

E (kWh) = P (kW) * t (h)

Så hvis et apparat for eksempel har en effekt på 1,5 kW og anvendes i 2 timer, ville forbruget være:

E (kWh) = 1,5 kW * 2 h = 3 kWh

Forståelse af elregningen

På vores elregninger finder vi typisk flere vigtige oplysninger, der hjælper os med at beregne, hvor meget vores apparater forbruger. Disse inkluderer:

 • Elforbrug (kWh): Dette er den samlede mængde energi, vi har forbrugt i løbet af en bestemt periode.
 • Tarif (kr./kWh): Dette er prisen pr. kilowatt-time, som vi betaler for vores energiforbrug.
 • Fast afgift (kr.): Dette er en fast omkostning, der beregnes uafhængigt af vores energiforbrug.

For at beregne den samlede omkostning på vores elregning kan vi anvende følgende formel:

Total omkostning (kr.) = (Elforbrug (kWh) * Tarif (kr./kWh)) + Fast afgift (kr.)

Så hvis vi for eksempel har et forbrug på 500 kWh, en tarif på 2,50 kr./kWh og en fast afgift på 100 kr., ville vores samlede omkostning være:

Total omkostning (kr.) = (500 kWh * 2,50 kr./kWh) + 100 kr. = 1.250 kr. + 100 kr. = 1.350 kr.

Ved at kende til grundlæggende beregningsformler og forstå vores elregninger kan vi lettere afdække, hvilke elektriske apparater der bruger mest energi og optimere vores energiforbrug.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil