Hvad er den rene elpris?

Forside > Guides > Hvad er den rene elpris?

Opdateret: 24. april 2024

Den rene elpris er et afgørende emne, da det har stor betydning for både forbrugere, energiselskaber og miljøet. I denne artikel vil vi dykke ned i emnet, og give en indsigt i, hvad “den rene elpris” faktisk betyder, hvilken rolle den spiller for forskellige aktører, samt hvorfor det er så vigtigt at forstå denne pris.

A clear stream flows through a lush forest, reflecting the vibrant greenery and surrounding wildlife

På det danske energimarked handles el hver dag, og det er netop denne handel, der bestemmer prisen for et kilowattime. Men den pris, vi ser på vores elregning, dækker ikke udelukkende selve elforbruget, men også forskellige skatter, afgifter og nettariffer. For at få et klart billede af, hvor meget elen faktisk koster, skal man se på den rene elpris.

Den rene elpris er altså prisen for den elektricitet, der leveres til vores hjem, før skatter og afgifter er lagt oveni. Ved at forstå denne pris, kan både forbrugere og energiselskaber planlægge bedre og træffe mere informerede valg omkring deres elforbrug og investeringer i energiproduktion.

Hvad er den rene elpris?

A digital meter displays the current electricity price. A graph shows fluctuating costs over time

Definition af ren elpris

Den rene elpris er prisen på elektricitet uden moms og afgifter. Når vi taler om den rene elpris, fokuserer vi kun på prisen, som er bestemt af udbud og efterspørgsel på elmarkedet. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at den samlede elpris, som forbrugeren betaler, inkluderer moms, afgifter og nettariffer. For en mere præcis og letforståelig forståelse kan vi opdele elprisen i følgende dele:

 1. Ren elpris: Prisen bestemt af udbud og efterspørgsel på elmarkedet.
 2. Moms: En skat på varer og tjenester, der er gældende for energiprodukter også.
 3. Afgifter: Nationale afgifter og skatter, der er specifikke for energisektoren.
 4. Nettariffer: Prisen for at benytte elnettet, som variere efter forbrug og kapacitet.

Faktorer der påvirker den rene elpris

Der er flere faktorer, der kan påvirke den rene elpris. Disse faktorer varierer i deres indflydelse og kan enten øge eller sænke prisen. Nogle af de vigtigste faktorer er:

 • EnergiressourcerType og tilgængelighed af energikilder har stor indflydelse på den rene elpris. F.eks. kan prisen på fossile brændstoffer og vedvarende energi påvirke udbud og efterspørgsel.
 • Produktionskapacitet: Hvor meget elkraftværker er i stand til at producere, baseret på efterspørgsel og deres tekniske evner inden for en given tidsramme kan også påvirke den rene elpris.
 • Klima og vejrforhold: Vejrforholdene påvirker både udbud og efterspørgsel. F.eks. kan vandkraft, solenergi og vindenergi blive påvirket af regn, sol, vind osv. Eks.: Kraftig regn kan fylde vandreservoirer og øge produktionskapaciteten for elproduktion fra vandkraftværker.
 • Efterspørgselsvariationer: Efterspørgslen efter elektricitet kan ændres i løbet af året, hvilket betyder, at den rene elpris kan variere. Højere efterspørgsel om vinteren pga. opvarmning kan øge prisen.
 • Politik og regulering: Regeringspolitikker og internationale aftaler kan spille en vigtig rolle i udbud og efterspørgsel af elektricitet. Eksempelvis kan støtteordninger for vedvarende energi øge udbuddet og påvirke priserne.

Sammenfattende er den rene elpris et resultat af en række faktorer, der påvirker udbud og efterspørgsel. Det er vigtigt at tage højde for disse faktorer, når man overvejer den samlede elpris, som forbrugerne betaler, og mulighederne for at gøre energi mere omkostningseffektiv og bæredygtig.

Sammenligning af den rene elpris i Danmark

A comparison of clean electricity prices in Denmark, with two electric meters side by side showing different rates

Regionale forskelle

I Danmark er der regionale forskelle i den rene elpris. Det betyder, at elprisen varierer fra region til region. En af årsagerne til dette er den lokale balance mellem udbud og efterspørgsel af el.

En anden faktor, der spiller ind på de regionale forskelle, er prisen på transmissions- og distributionsnet. Forskellige regioner kan have højere eller lavere omkostninger forbundet med vedligeholdelse og fornyelse af elinfrastrukturen, hvilket kan påvirke prisen.

Her er en liste over de forskellige regioner og deres gennemsnitlige rene elpris i øre per kWh:

 • Region Hovedstaden: 32.5 øre/kWh
 • Region Sjælland: 31.6 øre/kWh
 • Region Syddanmark: 32.3 øre/kWh
 • Region Midtjylland: 31.9 øre/kWh
 • Region Nordjylland: 31.5 øre/kWh

Tidspunkter med laveste og højeste pris

Elprisen varierer også hen over døgnet og året, baseret på forbruget og den samlede produktion af el. Der er tidspunkter med lavere og højere priser, og det kan være gavnligt for forbrugerne at kende disse tidspunkter for at reducere deres elregning.

De laveste priser får vi typisk om natten, når forbruget er mindst, og der er lavere efterspørgsel efter el. Dette kan variere efter årstid, men generelt falder de laveste elpriser mellem kl. 22 og kl. 6.

De højeste elpriser oplever vi oftest i dagtimerne, især om eftermiddagen og tidlig aften, hvor forbruget og efterspørgslen er størst. Den højeste pris ses ofte mellem kl. 16 og kl. 20.

Det er vigtigt at huske, at priserne kan variere, og at disse tidspunkter ikke er faste, men fungerer som en generel rettesnor.

Fordele ved at kende til den rene elpris

Økonomisk besparelse

At kende til den rene elpris kan medføre betydelige økonomiske fordele for os som forbrugere. Når vi er opmærksomme på elpriser og forstår de forskellige komponenter, der påvirker dem, kan vi træffe mere informerede valg om, hvordan og hvornår vi bruger elektricitet i vores hjem eller virksomheder.

Nogle måder, hvorpå vi kan spare ved at forstå den rene elpris, inkluderer:

 1. At vælge den rigtige elleverandør: Ved at sammenligne priser fra forskellige leverandører og vælge en, der passer bedst til vores forbrugsmønstre, kan vi minimere omkostningerne.
 2. Undgå forbrug i spidsbelastningsperioder: Når vi er opmærksomme på, hvornår elpriserne er højere, kan vi reducere vores forbrug i disse perioder. Dette kan blandt andet opnås ved at planlægge vores energikrævende aktiviteter udenfor spidsbelastningstiderne.
 3. Energibesparende tiltag: At kende til den rene elpris kan motivere os til at investere i energibesparende tiltag, såsom isolering, energieffektive apparater og belysning.

Miljømæssige fordele

Ud over de økonomiske besparelser kan kendskab til den rene elpris også have positive miljømæssige konsekvenser. Når vi er opmærksomme på elprisens sammensætning, især hvilke energikilder der bidrager til prisen, kan vi træffe mere bæredygtige valg, der reducerer vores CO2-udledning og påvirker klimaet i en positiv retning.

Her er nogle metoder, hvorpå vi kan reducere vores miljøpåvirkning ved at kende til den rene elpris:

 • Vælg en elleverandør der tilbyder grøn strøm: Mange elleverandører tilbyder i dag el fra vedvarende energikilder som sol, vind og vandkraft. Når vi vælger disse leverandører, støtter vi produktionen af miljøvenlig energi og reducerer vores CO2-udledning.
 • Brug energi mere effektivt: Ved at optimere vores energiforbrug yder vi vores bidrag til et mere bæredygtigt miljø. Dette kan omfatte alt fra at slukke for elektriske apparater, når vi ikke bruger dem, til at udskifte ældre, energislugende enheder med nyere, energieffektive modeller.
 • Overvej at investere i egenproduktion af vedvarende energi: At kende til den rene elpris kan motivere os til at overveje muligheder for egenproduktion af grøn energi, såsom solceller på taget af vores hjem. Dette kan reducere vores afhængighed af ekstern energiforsyning og samtidig minimere vores miljøpåvirkning.

Forståelse og overvågning af den rene elpris kan give os værdifuld indsigt og værktøjer til både at spare penge og beskytte miljøet.

Tips til at udnytte den rene elpris

I denne sektion vil vi give nogle nyttige tips til, hvordan man kan udnytte den rene elpris for at spare penge og støtte grøn energi.

Bedste tidspunkter at bruge elektricitet på

For at få mest muligt ud af den rene elpris, anbefaler vi, at man tilpasser sit forbrug til de tidspunkter, hvor elektriciteten er billigst og mest klimavenlig. Dette er typisk om natten og i weekender, når forbruget er lavt. Her er nogle forslag til, hvordan man kan planlægge sine aktiviteter:

 • Tøjvask og opvask: Gør disse opgaver på tidspunkter, når elprisen er lav. Med moderne vaskemaskiner og opvaskemaskiner kan man ofte programmere dem til at starte på et bestemt tidspunkt.
 • Opladning af elbiler: Oplad din elbil natten over, når priserne er lavest.
 • Elektriske apparater: Brug elektriske apparater såsom tørretumbler, støvsuger og lignende når elprisen er lav.

Langsigtede strategier for at spare

For at maksimere besparelserne på den rene elpris, er det vigtigt at se på langsigtede strategier. Her er nogle ideer til hvordan man kan reducere el-forbruget og spare penge:

 • Energibesparelser: Invester i energieffektive apparater, såsom LED-pærer, A+++ køleskabe og energieffektive varmesystemer.
 • Isolering: En velisoleret bolig vil bruge mindre energi på opvarmning og køling. Overvej mulighederne for bedre isolering, energiruder og dørseklister.
 • Smart home teknologi: Overvej at investere i smart home teknologi for at automatisere og optimere dit elforbrug, for eksempel via smarte termostater og lysstyring.

Ved at følge disse råd kan vi alle bidrage til at udnytte den rene elpris og samtidig reducere vores CO2-aftryk.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil