Forstå din varmeregning (guide)

Forside > Guides > Forstå din varmeregning (guide)

Opdateret: 24. april 2024

Vi ved alle sammen, hvor vigtigt det er at holde styr på vores varmeregning og finde effektive måder at reducere omkostningerne på. Men det kan være en udfordring i Danmarks kolde klima, hvor vi vil holde vores hjem varme og komfortable i længere perioder. Hjælp til varmeregning er en måde at lette byrden og opnå bedre energieffektivitet.

A cozy living room with a fireplace, a warm blanket, and a cup of tea on a table. The room is well-lit and inviting

I denne artikel vil vi udforske forskellige metoder til at få hjælp til varmeregning og se på, hvordan man kan optimere opvarmningen af vores hjem, så vi både kan spare penge og være mere miljøvenlige. Vi vil også se på fordelene ved hjælp til varmeregning og mulighederne for at søge økonomisk assistance i særlige tilfælde.

På trods af at det kan virke overvældende, er der mange ressourcer og eksperter, der er åbne for at hjælpe os med at forstå og reducere vores varmeregning. Vi vil fremhæve nogle af de bedste metoder og værktøjer, vi kan bruge for at gøre vores hjem mere energieffektive og formindske de udgifter, vi har på vores varmeregning.

Forstå din varmeregning

A cozy living room with a fireplace, a comfortable sofa, and a table with a cup of tea and a warm blanket

Sådan læses regningen

Når vi får vores varmeregning, kan det nogle gange være forvirrende at forstå alle de forskellige poster og beløb. Vi starter med at se på de grundlæggende dele på regningen:

 • Forbrug: Dette er antallet af måleenheder (normalt kilowatt-timer) vi har brugt i opvarmningsperioden. Forbrug er grunden til de fleste udgifter på varmeregningen, og vi kan reducere vores udgifter ved at reducere, hvordan meget energi vi forbruger.
 • Enhedspris: Denne pris er per måleenhed og kan variere afhængigt af vores energiudbyder og andre faktorer. Enhedsprisen er en vigtig del af regningen og værd at holde øje med.
 • Periode: Regningen dækker en specifik periode, hvilket er vigtigt at have styr på, når vi sammenligner vores forbrug mellem forskellige perioder.
KomponentBeskrivelse
ForbrugMængden af energi
EnhedsprisPris per enhed
PeriodeTidsrummet

Almindelige gebyrer og afgifter

Udover forbrug og enhedspris er der en række gebyrer og afgifter, som kan påvirke vores samlede varmeregning. Disse inkluderer:

 1. Nettarif: Dette gebyr dækker omkostningerne ved at transportere energi gennem elnettet til vores hjem. Nettarif kan være en fast pris eller baseret på vores faktiske forbrug.
 2. Afgifter: Vi skal betale afgifter til staten for brugen af energi. Disse afgifter er en del af vores samlede udgifter og kan være både faste og variable.
 3. Moms: Vi skal også betale moms på vores varmeregning. Moms er en procentdel af vores samlede udgifter og kan variere afhængigt af vores lokation.

Vi anbefaler at holde øje med disse gebyrer og afgifter, så vi har mulighed for at forstå og kontrollere vores samlede varmeregning bedre.

Tips til at reducere din varmeregning

A cozy living room with insulated windows, a programmable thermostat, and thick curtains to reduce heat loss

Isolering af boligen

En effektiv måde at reducere varmeregningen på er ved at isolere boligen. Isolering forhindrer varme i at trænge ud af boligen og dermed holder den indendørs temperatur konstant. Vi anbefaler at fokusere på følgende områder:

 • Loftisolering: Sørg for at dit loft er godt isoleret, da varme stiger op og kan let forsvinde gennem et dårligt isoleret loft.
 • Ydervægisolering: Isolering af ydervæggene forhindrer varmetab og bidrager til en mere stabil temperatur i boligen.
 • Vinduesisolering: Udskift gamle vinduer med energieffektive vinduer, der forhindrer varmetab gennem glasset.

Smart termostatbrug

At bruge en smart termostat er en anden effektiv metode til at sænke varmeregningen. En smart termostat kan hjælpe os med at:

 1. Programmere og styre temperaturen i hjemmet, så vi ikke spilder unødvendig energi på at opvarme det, når vi ikke er hjemme.
 2. Overvåge energiforbruget og få indblik i, hvordan vi kan justere for at spare penge og energi.
 3. Justere temperaturen på basis af rummets faktiske anvendelse, hvilket sparer penge ved at undgå overflødig opvarmning.

Udskiftning af gamle varmekilder

Gamle varmekilder kan være ineffektive og resultere i højere varmeregninger. Vi anbefaler at overveje følgende muligheder:

 • Fjernvarme: Udskiftning af gamle oliefyr med fjernvarme kan være en mere miljøvenlig og energieffektiv løsning.
 • Varmepumper: Overvej at installere en luft-til-vand eller jordvarme varmepumpe, der udnytter varmen i luften eller jorden til at varme boligen op.
 • Solceller: Selvom solceller primært genererer elektricitet, kan de også bruges til at opvarme vand og dermed bidrage til lavere varmeregninger.

Ved at følge ovenstående tips kan vi reducere vores varmeregninger og samtidig gøre vores bolig mere energieffektiv og miljøvenlig.

Offentlige tilskud og støtteordninger

Når det drejer sig om hjælp til varmeregning, er der forskellige offentlige tilskud og støtteordninger til rådighed i Danmark. Disse kan hjælpe med at dække omkostningerne ved opvarmning og energirelaterede udgifter. I denne sektion vil vi kort gennemgå tre af de mest almindelige ordninger: Energitilskud, Varmetillæg og Renoveringsstøtte.

Energitilskud

Energitilskud er en støtteordning, som har til formål at styrke og fremme energibesparende initiativer i danske husstande. Dette tilskud kan søges af både private boligejere og virksomheder, der investerer i energibesparende foranstaltninger. Eksempler på energibesparelser kan inkludere:

 • Isolering af tag, vægge eller gulv
 • Udskiftning af vinduer og døre til mere energieffektive alternativer
 • Installation af varmepumpe eller solcelleanlæg

For at ansøge om energitilskud skal du kontakte dit energiselskab, der vil vejlede dig om de konkrete krav og muligheder for støtte.

Varmetillæg

Varmetillæg er en offentlig støtte, der hjælper pensionister og førtidspensionister med at betale varmeregninger. For at være berettiget til varmetillæg skal du opfylde følgende kriterier:

 1. Være pensionist eller førtidspensionist
 2. Have en samlet årlig indkomst, der ligger under en vis grænse (beløbet varierer afhængigt af din situation)

Varmetillægget udbetales som en del af folkepensionen og kan ansøges gennem Udbetaling Danmark.

Renoveringsstøtte

Renoveringsstøtte er en ordning, der kan hjælpe med at finansiere større renoveringsprojekter i eksisterende bygninger med det formål at forbedre energieffektiviteten. Dette kan blandt andet inkludere energirenovering af tag, facade eller kælder, samt udskiftning af opvarmningssystemer.

For at være berettiget til renoveringsstøtte skal din bolig opfylde visse alders- og energimæssige krav, og du skal udføre renoveringsarbejdet i samarbejde med en autoriseret energikonsulent.

For at ansøge om renoveringsstøtte kan du kontakte din kommune, der vil informere dig om de specifikke betingelser og muligheder for støtte.

Alternative opvarmningsmetoder

I denne sektion vil vi kort gennemgå nogle alternative opvarmningsmetoder, som kan hjælpe med at reducere varmeregningen.

Solenergi

Solenergi er en vedvarende og miljøvenlig energikilde, som flere og flere vælger at benytte til opvarmning af deres bolig. Med solceller eller solfangere kan vi omdanne solens stråler til elektricitet og varmt vand. Dette kan resultere i en betydelig besparelse på varmeregningen.

 • Solceller: Solceller omdanner solens stråler til elektricitet og kan bruges til opvarmning via en elektrisk varmeovn. Solceller har dog en lavere effektivitet om vinteren, hvor der er mindre sollys.

 • Solfangere: Solfangere opsamler solens stråler og opvarmer vandet i et rørsystem. Varmen overføres derefter ind i huset gennem et varmevekslersystem. Solfangere er ofte mere effektive end solceller til opvarmning, da de kan levere varme selv på overskyede dage.

Varmepumper

En anden effektiv og miljøvenlig opvarmningsmetode er varmepumper. Varmepumper benytter varme fra jorden, luften eller grundvandet og kan opdeles i følgende typer:

 1. Luft til luft varmepumpe: Udnytter varmen i udeluften og varmer indeluften via et varmevekslersystem. Denne metode er velegnet til mindre boliger og som supplement til eksisterende opvarmningssystemer.
 2. Jordvarmemepumpe: Udnytter varmen i jorden og varmer vand, der cirkulerer i husets varmesystem. Jordvarmepumper kræver et stort jordareal, men de er meget effektive og kan give store besparelser.
 3. Luft til vand varmepumpe: Funktionen ligner luft til luft varmepumpen, men varmen fra udeluften overføres til vand i boligens varmesystem.

Biomassefyring

Biomassefyring kan også være en effektiv måde at reducere varmeregningen. Ved at brænde biomasse som træpiller, flis eller andet organisk affald, opnår man en grøn energikilde, som kan være billigere end fossile brændstoffer.

Træpillefyret kedel konverterer træpiller til varme, der opvarmer vand, som cirkuleres gennem boligens varmesystem. Stokerfyr brænder flis eller andet organisk affald og producerer ligeledes varme, der cirkuleres via boligens varmesystem.

Ved at benytte en af disse alternative opvarmningsmetoder kan vi ikke kun spare på varmeregningen, men også bidrage til en mere bæredygtig og miljøvenlig energiforsyning.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil