Forstå din gasregning (guide)

Forside > Guides > Forstå din gasregning (guide)

Opdateret: 24. april 2024

For mange danskere kan det være en udfordring at holde styr på gasregninger eller finde hjælp til at betale dem. Det er vigtigt at finde de rette ressourcer og værktøjer for at holde overblik over udgifterne samt få den nødvendige hjælp til afbetaling af gasregningen. I denne artikel vil vi belyse nogle af de muligheder, der findes i Danmark for at få hjælp til gasregning.

A person looking at a gas bill with a confused expression

Der findes forskellige offentlige og private ordninger i Danmark, der kan hjælpe dig med at dække omkostningerne ved din gasregning. Dette omfatter både tilskudsordninger og støtteordninger fra forskellige organisationer og selskaber. Vi vil i denne artikel gennemgå nogle af de mest relevante og tilgængelige ressourcer, så du har alt hvad du behøver for at håndtere din gasregning bedst muligt.

Hvis man oplever økonomiske vanskeligheder, kan det være en stor hjælp at kende til mulighederne for hjælp til gasregning. Ved at gøre brug af de nævnte ordninger, støtte- og tilskudsmuligheder i denne artikel, kan man få bedre kontrol over sin udgift til gas og dermed bidrage til en mere sikker og økonomisk bæredygtig hverdag for både dig selv og din husstand.

Forstå din gasregning

A gas meter with a bill and calculator, surrounded by a cozy home setting

Gasregningerne kan ofte virke komplicerede, men det er vigtigt at forstå dem, så vi kan sikre os, at vi betaler korrekt for vores forbrug. I denne sektion vil vi forklare de vigtigste aspekter af gasregningen og derved hjælpe dig med at få et bedre overblik.

Aflæsning af gasmåler

Gasmåleren er en enhed, der måler mængden af gas vi anvender i vores hjem. For at kunne beregne vores forbrug skal vi vide, hvordan vi aflæser gasmåleren korrekt.

 1. Find din gasmåler: Gasmåleren er oftest placeret i et skab eller et teknikrum. Det er vigtigt at vide, hvor den er, så vi kan aflæse den jævnligt.
 2. Marker målerstanden: Målerstanden viser antallet af kubikmeter (m³) gas, der er blevet brugt. Skriv målerstanden ned.
 3. Indsend målerstanden til din gasleverandør: Sørg for at indsende målerstanden til din gasleverandør, så de kan opdatere deres system med dit faktiske forbrug.

Bemærk: Det er en god idé at aflæse og indsende gasmålerstanden hver måned, så forbruget opdateres løbende.

Beregning af forbrug

Når vi har aflæst vores gasmåler, er næste skridt at forstå, hvordan forbruget beregnes. Her er nogle vigtige elementer, der finder i vores gasregning:

 • Måleraflæsning i kubikmeter (m³): Dette er antallet af kubikmeter gas, der er forbrugt hen over en given periode. Det er forskellen mellem gasmålerens målerstand ved starten og slutningen af perioden.

 • Forbrug i kiloWatt-timer (kWh): Gasmængden i kubikmeter omdannes til energiforbrug i kiloWatt-timer. Dette gøres ved at gange antallet af kubikmeter med en omregningsfaktor samt en kalorisk værdi, de begge varierer fra leverandør til leverandør. Formlen ser således ud:

  Forbrug (kWh) = Måleraflæsning (m³) * Omregningsfaktor * Kalorisk værdi

 • Gaspris: Gasprisen varierer afhængig af din aftale med gasleverandøren. Det er vigtigt at vide, hvor meget du betaler pr. kWh, så vi kan beregne omkostningerne ved vores gasforbrug. Eksempelvis kan prisen være 2 kr. pr. kWh.

 • Samlede omkostninger: For at finde de samlede omkostninger skal vi gange vores forbrug (kWh) med gasprisen. Hvis vores forbrug er 1000 kWh og prisen er 2 kr. pr. kWh, vil vores samlede omkostninger være:

  Samlede omkostninger = Forbrug (kWh) * Gaspris Samlede omkostninger = 1000 kWh * 2 kr./kWh Samlede omkostninger = 2000 kr.

Ved at forstå vores gasregning og beregning af forbruget, kan vi bedre kontrollere vores udgifter og træffe informerede beslutninger om, hvordan vi kan spare penge og bruge energi mere effektivt.

Tips til at reducere din gasregning

A cozy home with efficient gas appliances, sealed windows, and insulated walls to reduce gas usage and lower the gas bill

Isolering af hjemmet

For at reducere gasregningen er det vigtigt at skabe et velisoleret hjem. God isolering holder huset varmt om vinteren og køligt om sommeren, hvilket mindsker behovet for opvarmning. Her er nogle tips til forbedring af isoleringen:

 1. Tjek loftisoleringen: Sørg for, at loftet har den optimale tykkelse af isolering, da det kan forhindre op til 25% varmetab.
 2. Isoler væggene: Hulmur- og vægisolering kan reducere varmetabet med op til 35%.
 3. Vinduesisolering: Udskift gamle eller utætte vinduer med energieffektive modeller, og anvend tætningsbånd rundt om rammerne for at forhindre træk.

Effektive varmesystemer

Optimering af varmesystemet i dit hjem kan have en stor indflydelse på din gasregning. Her er nogle tiltag, du kan overveje:

 • Opgrader dit varmesystem: Hvis dit varmesystem er ældre end 15 år, kan det være tid til at tænke på en udskiftning. Moderne varmesystemer er mere energieffektive og kan reducere dit gasforbrug betydeligt.
 • Installer en programmerbar termostat: En programmerbar termostat giver dig mulighed for at indstille og styre opvarmningstidsplaner, så energiforbruget reduceres, når du ikke er hjemme eller sover.

Spar på vandet

Gas anvendes også til opvarmning af vand, så det er vigtigt at spare på vandforbruget. Overvej følgende tips:

 1. Brug sparedyser: Både bruserhoveder og vandhaner kan have sparedyser installeret. Disse reducerer vandstrømmen og sparer dermed både vand og energi.
 2. Reparer lækager: Små lækager, såsom dryppende vandhaner, kan resultere i betydeligt vand- og energispild. Reparer lækager hurtigst muligt for at mindske gasregningen.
 3. Vask tøj og opvask med fulde maskiner: Ved at fylde opvaskemaskinen og vaskemaskinen helt op reducerer du både vand- og energiforbruget.

Ved at følge disse råd kan vi sammen arbejde på at reducere vores gasregninger og samtidig minimere vores miljømæssige fodaftryk.

Offentlige støttemuligheder

Der er flere offentlige støttemuligheder til rådighed for at hjælpe dig med din gasregning. Disse inkluderer energitilskud og varmeordninger, som alle har forskellige krav og fordele. Vi vil gennemgå nogle af disse muligheder og hvordan du kan drage fordel af dem.

Energitilskud

Hvis du er interesseret i at reducere din gasregning og samtidig mindske dit energiforbrug, kan du søge om energitilskud til at dække en del af omkostningerne ved at udføre energibesparende forbedringer i dit hjem.

Nogle af de tiltag, der kan berettige til energitilskud, inkluderer:

 • Isolering: Loft-, gulv- og vægisolering kan alle hjælpe med at reducere varmetabet og dermed din gasregning.
 • Vinduer: Udskiftning af gamle, utætte vinduer med energieffektive vinduer kan forbedre varmeisoleringen og reducere energiomkostninger.
 • Fjernvarme: Tilslutning til et fjernvarmesystem kan bidrage til en mere bæredygtig og energieffektiv opvarmning.

Hvis du ønsker at ansøge om energitilskud, skal du kontakte din lokale kommune eller energiselskab for at få mere information om de aktuelle tilbud og krav.

Varmeordninger

Varmeordninger er også en mulighed for at få hjælp til din gasregning – disse ordninger har til formål at hjælpe familier og enkeltpersoner med at betale deres opvarmningsudgifter, lave energiforbedringer og opnå energibesparelser.

Der er flere forskellige varmeordninger, som du kan være berettiget til:

 1. Varmetilskud: Dette er en økonomisk støtte, som udbetales direkte til dig for at hjælpe med at dække din gasregning. Støtten kan variere afhængigt af din indkomst og antal personer i husstanden.
 2. Vejledning og rådgivning: Nogle ordninger tilbyder gratis vejledning og rådgivning om hvordan man kan reducere sine energiudgifter og opnå større energibesparelser. Disse kan omfatte information om isolering, energieffektive løsninger og adfærdstiltag.

For at finde ud af din berettigelse til offentlige varmeordninger anbefaler vi dig at kontakte din lokale kommune og energiselskab, der kan give dig vejledning om de forskellige muligheder og hvordan du kan ansøge.

Private hjælpeprogrammer

Energiselskabernes tilbud

Mange energiselskaber i Danmark tilbyder forskellige hjælpeprogrammer til kunder, der har svært ved at betale deres gasregning. Disse programmer kan omfatte:

 • Rabatter: Nogle selskaber giver rabatter til lavindkomstfamilier, der opfylder visse kriterier.
 • Betalingsordninger: Hvis du har problemer med at betale din regning, kan du muligvis indgå en betalingsordning med dit energiselskab. Dette kan give dig mulighed for at afdrage din regning over en længere periode.

Hvis du ønsker at få hjælp til din gasregning, anbefaler vi, at du kontakter dit energiselskab for at høre om de hjælpeprogrammer, de tilbyder. Det er vigtigt at tage kontakt, så snart du ved, at du har problemer med at betale din regning, så dit energiselskab kan hjælpe dig med at findes den bedst mulige løsning.

Lokale initiativer

Der findes også lokale initiativer og organisationer, der kan hjælpe dig med at betale din gasregning. Disse kan inkludere:

 1. Kommunale hjælpeordninger: Nogle kommuner tilbyder hjælpeordninger til borgere med lav indkomst, der har brug for hjælp til at betale deres gasregning. Kontakt din kommune for at finde ud af, om der er nogen hjælpeordninger, du kan benytte dig af.
 2. Velgørende organisationer: Lokale velgørende organisationer, som Røde Kors eller Kirkens Korshær, kan tilbyde økonomisk hjælp til at betale din gasregning. Kontakt dem for at finde ud af, om de kan hjælpe dig.

Husk at det er vigtigt at søge hjælp, hvis du har brug for det. Der findes mange forskellige hjælpeordninger og initiativer, der kan hjælpe dig med at betale din gasregning og sikre, at du og din familie kan holde varmen.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil