Flexafregning af el

Forside > Guides > Flexafregning af el

Opdateret: 24. april 2024

I en verden, hvor bæredygtighed og miljøvenlig energi er i fokus, er det vigtigt at træffe bevidste valg omkring vores elforbrug. Det er her, at “flexafregning el” kommer ind i billedet som en løsning, der hjælper med at optimere og tilpasse vores elektricitetsforbrug. Flexafregning el er en metode, der hjælper forbrugere og energileverandører med at udnytte grønne energikilder som sol, vind og biomasse effektivt.

A glowing orb hovers above a futuristic city skyline at dusk, casting a warm, ethereal light over the sleek, angular buildings

Flexafregning el (flexibel elafregning) er en måde at afregne og fakturere dit elektricitetsforbrug på, hvor prisen varierer afhængig af udbud og efterspørgsel af el, samt balancen mellem produktion og forbrug. Dette system giver fordele for både forbrugerne og energisektoren ved at fremme en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energikilder og mindske spild af energi.

Ved at tilpasse vores elforbrug til tidspunkter, hvor grøn energi er tilgængelig, og priserne er lave, opmuntrer vi til en mere effektiv energiinfrastruktur og understøtter en mere stabil energisektor. Flexafregning el giver os mulighed for at blive mere ansvarlige forbrugere og bidrager til at bevæge os i retning af et mere bæredygtigt samfund.

Hvad er flexafregning af el?

A meter measuring electricity usage with fluctuating levels, representing flex billing for electricity

Definition af flexafregning

Flexafregning er en metode til at afregne elprisen på en mere fleksibel og dynamisk måde, der tager højde for forbrug, udbud og efterspørgsel samt det aktuelle elmarked. Med denne metode får forbrugerne mulighed for at tilpasse deres elforbrug til tider, hvor prisen på el er lavere og derved opnå besparelser på elregningen.

Eksempel:

TidspunktPris per kWh
08:00-12:002,00 kr
12:00-16:001,50 kr
16:00-20:003,00 kr
20:00-08:001,00 kr

Forskellen på flexafregning og traditionel elafregning

Den traditionelle elafregning er baseret på en fast pris per kilowattime (kWh) og tager ikke hensyn til ændringer i forbrug, udbud og efterspørgsel samt det aktuelle elmarked. Denne metode resulterer i, at forbrugerne ofte betaler den samme pris for el, uanset hvornår de bruger det.

I modsætning hertil ~~ujij flexafregning, som justerer priserne for elforbrug baseret på faktorer som forbrugsmønstre, aktuel efterspørgsel og udbud, samt elmarkedets situation. Dette betyder, at forbrugerne kan vælge at reducere deres elforbrug i perioder, hvor prisen er højere, og derved opnå besparelser på deres elregning.

Ved at sammenligne de to metoder kan vi se, at:

 1. Flexafregning tilbyder en mere dynamisk og fleksibel elpris, der varierer afhængigt af tidspunktet og markedssituationen.
 2. Traditionel elafregning har en fast pris per kWh, der ikke tager hensyn til forbrugsmønstre og markedssituationen.

Dermed kan flexafregning være en fordel for forbrugere, der ønsker at tilpasse deres elforbrug til tider med lavere priser og derved spare penge på deres elregning.

Fordele ved flexafregning for forbrugere

A person adjusting a smart meter for flexible electricity billing

Potentiale for besparelser

Med flexafregning får vi som forbrugere mulighed for at spare penge i vores hverdag. Vi bliver belønnet for at flytte vores elforbrug til perioder med lavere efterspørgsel og billigere priser. Dette opnås ved at tage højde for forskellen i elpriser og sikre, at vi betaler den laveste pris.

Nogle eksempler på de mulige besparelser ved brug af flexafregning er:

 • Reducering af elforbruget i perioder med høj efterspørgsel og dyr el
 • Udnyttelse af billigere priser om natten eller når sol- og vindproduktion er høj
 • Adgang til forskellige rabatter og incitamenter ved deltagelse i demand response programmer og fleksibilitetstjenester

Fleksibilitet i elforbrug

Flexafregning gør det muligt for os at justere vores elforbrug efter elmarkedets priser og efterspørgsel. Dette skaber den nødvendige fleksibilitet og bidrager til at balancere elnettet mere effektivt. Vi får dermed adgang til fordele såsom:

 1. Mulighed for at styre vores elforbrug: Med et fleksibelt forbrug har vi mulighed for at styre vores elforbrug efter vores behov og forbrugsmønstre, samt de priser og tilbud, der gælder på forskellige tidspunkter.
 2. Integration af vedvarende energikilder: En større fleksibilitet i elforbruget kan muliggøre en lettere integration af vedvarende energikilder som sol og vind, hvilket bidrager til en bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion.
 3. Styrkelse af elsystemet: Flexafregning hjælper os med at undgå overbelastning og ustabilitet i elnettet ved at flytte vores forbrug til mindre travle tidspunkter.

Det er vigtigt at bemærke, at flexafregning kræver en vis indsats fra vores side for at justere vores elforbrug og udnytte besparelserne. Men med moderne teknologi og smarte apparater kan denne proces gøres mere automatiseret og lettere at håndtere.

Sådan fungerer flexafregning i praksis

Teknologien bag flexafregning

Flexafregning, eller fleksibel afregning, er en måde at håndtere og kontrollere energiforbrug og elpriser på i den moderne verden. Vi anvender avancerede teknologier og systemer for at sikre, at energiforbruget fordeles jævnt og effektivt. Disse teknologier inkluderer:

 1. Smart målere: Disse enheder måler og registrerer forbrug af energi i realtid, hvilket gør det muligt for os at overvåge og justere forbruget efter behov. Dette er afgørende for at opretholde en effektiv fordeling af energi og elpriser.
 2. Tidsafhængige tariffer: Fleksible afregningstariffer varierer afhængigt af tidspunktet på dagen eller ugedagen. Dette kan hjælpe os med at undgå overforbrug i spidsbelastningsperioder og fordele forbruget mere jævnt.
 3. Energiressourcer: Ved at forstå, hvordan forskellige energikilder fungerer og deres tilgængelighed, kan vi udnytte dem på den mest omkostningseffektive måde.

Eksempler på anvendelse af flexafregning

Her er nogle eksempler på situationer, hvor flexafregning kan anvendes i praksis:

 • Elbil opladning: Når mange elbiler oplades samtidig, kan det skabe høj efterspørgsel på elnettet. Flexafregning gør det muligt at tilpasse opladningstider og priser for at reducere belastningen.
 • Husholdningsforbrug: Fleksible tariffer kan give incitamenter til at skifte energiforbruget til lavere efterspørgselsperioder, f.eks. ved at køre vaskemaskiner eller opvaskemaskiner uden for spidsbelastningstiderne.
 • Virksomhedsforbrug: Ved at tilbyde rabatter og incitamenter kan virksomheder opfordres til at skifte deres energiforbrug til perioder med lavere efterspørgsel.

Overordnet set hjælper flexafregning os med at sikre, at energiforbruget og elpriserne fordeles mere jævnt og effektivt. Dette fører til en mere stabil og bæredygtig energiforsyning samt potentielle besparelser for forbrugerne.

Udfordringer ved flexafregning

Markedsvolatilitet

En af de største udfordringer ved flexafregning er markedsvolatilitet. Markedsvolatilitet refererer til hastigheden, hvormed elpriserne ændrer sig over tid. Disse ændringer kan være forårsaget af faktorer såsom:

 • Ændringer i udbud og efterspørgsel
 • Prisudsving på brændstofmarkedet
 • Vejrforhold, som påvirker produktionen af vedvarende energi

Når vi arbejder med flexafregning, skal vi tage højde for denne volatilitet og sikre, at forbrugerne beskyttes mod pludselige prisstigninger. Vi kan gøre dette ved at indføre mekanismer, der hjælper med at stabilisere priserne, såsom at opbygge bufferkapacitet, og ved at øge gennemsigtigheden på markedet.

Krav til forbrugerens adfærd

En anden udfordring ved flexafregning er behovet for at tilpasse forbrugeradfærd. For at få fuldt udbytte af flexafregningssystemer skal forbrugerne være villige til at aktivt justere deres elforbrug i forhold til prissignalerne. Dette kan indebære at:

 1. Skifte forbrug til tidspunkter med lavere priser
 2. Installere energieffektive apparater og systemer
 3. Engagere sig i programmer for efterspørgselsrespons

For at opnå denne adfærdsændring skal vi investere i uddannelse og oplysningskampagner og udvikle teknologier, der gør det nemmere for forbrugerne at forstå og reagere på prisændringer. Derudover bør vi arbejde på at skabe incitamenter, der belønner dem, der aktivt reducerer deres elforbrug og styrker deres deltagelse i efterspørgselsresponsprogrammer.

Fremtiden for flexafregning i Danmark

Politiske tiltag

Det er klart, at politiske tiltag spiller en nøglerolle i fremtiden for flexafregning i Danmark. For at fremme udviklingen og anvendelsen af ​​flexafregning, har Den danske regering indført en række initiativer og politikker:

 • Grøn energi: Fokus på at øge andelen af ​​vedvarende energi i den samlede energiproduktion.
 • Energiforliget: En aftale mellem regeringen og forskellige politiske partier om reduktion af CO2-udledning og fremme af vedvarende energi.
 • Energiforskning: Støtte til forskning og udvikling inden for grøn energi og smart-grid-teknologier.

Disse tiltag skaber et gunstigt miljø for yderligere vækst og udvikling af flexafregning i Danmark.

Teknologiske fremskridt

Den teknologiske udvikling inden for vedvarende energi og smart-grid-teknologier påvirker i høj grad fremtiden for flexafregning. Der er flere aspekter, der kan fremhæves:

 1. Smart metering: Udbredelsen af ​​smarte elmålere gør det muligt for forbrugerne at optimere deres energiforbrug og deltage i flexafregning. F.eks. kan forbrugerne blive belønnet for at reducere deres energiforbrug i perioder med høj belastning.
 2. Integration af vedvarende energi: Vedvarende energikilder som solenergi og vindenergi kan være uregelmæssige og kræve effektiv styring. Flexafregning kan tilbyde en løsning ved at administrere forskellige energikilder og efterspørgsel på en fleksibel måde.

Teknologiske fremskridt inden for disse områder gør det muligt for Danmark at udnytte sine ressourcer mere effektivt og fremme en grønnere vækst.

Således har vi set både politiske tiltag og teknologiske fremskridt, der direkte og indirekte fremmer udviklingen af flexafregning i Danmark. Det er essentielt, at vi fortsætter arbejdet hen imod et mere bæredygtigt og fleksibelt energisystem, der kan imødekomme de skiftende behov og udfordringer i fremtiden.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil