El netselskaber

Forside > Guides > El netselskaber

Vi vil i denne artikel give en introduktion til begrebet “el netselskab” og dets betydning i energisektoren. El netselskaberne spiller en central rolle i forsyningskæden, da de er ansvarlige for at transportere elektricitet fra produktionsanlæggene til forbrugerne. Det er derfor vigtigt at have en grundlæggende forståelse for deres funktion og arbejdsområder for bedre at kunne forstå det samlede energisystem.

A glowing cityscape at night, with sleek, modern buildings and vibrant neon lights illuminating the streets below

El netselskaberne ejer og vedligeholder elnettet, som består af kabler, transformatorer og andet udstyr, der er nødvendigt for at transportere elektriciteten på en sikker og effektiv måde. De er desuden ansvarlige for at balance forbruget og produktionen af elektricitet i hele landet og dermed medvirke til at opretholde en stabil forsyning af energi. Et velorganiseret elnet er afgørende for vores moderne samfund, hvor vi er afhængige af elektricitet hver dag.

For at kunne udføre deres opgaver effektivt, skal el netselskaberne investere i vedligeholdelse og modernisering af elnettet samt overholde en lang række regler og regulativer. Dette indebærer blandt andet, at de skal sikre, at alle forbrugere har adgang til el, uanset deres bopæl og forbrugsmønster.

Hvad er et el netselskab?

An electric utility company with power lines and transformers against a city skyline

Definition og funktion

Et el netselskab er en virksomhed, der ejer og driver elnettet, som er infrastrukturen bag elektricitetsdistributionen i et bestemt geografisk område. Vores primære opgave er at sikre en pålidelig og stabil forsyning af elektricitet til hjem, virksomheder og institutioner.

Vi er ansvarlige for vedligeholdelse og opgradering af elnettet samt tilslutning af nye kunder og installationer. Derudover arbejder vi på at implementere nye teknologier og løsninger, der forbedrer effektiviteten og bæredygtigheden i energidistributionen.

Forskellen på el netselskaber og elhandelsselskaber

Det kan være nemt at forveksle el netselskaber med elhandelsselskaber, men der er vigtige forskelle mellem de to typer virksomheder:

 1. Elnetselskaber fokuserer på distribution af elektricitet gennem elnettet. Vi er reguleret af offentlige myndigheder og har monopol på eldistribution i vores tildelte områder.

 2. Elhandelsselskaber handler derimod med elektricitet og tilbyder forbrugere elektricitetsaftaler, som bestemmer den pris, man betaler for sit forbrug. Disse selskaber konkurrerer med hinanden på både pris og service.

El netselskaberElhandelsselskaber
Distribution af elektricitetHandel med elektricitet
Reguleret af offentlige myndighederKonkurrerer på pris og service

I samarbejde med elhandelsselskaberne sørger vi for, at hele energisystemet fungerer effektivt og pålideligt. Vi fakturerer elhandelsselskaberne for brugen af elnettet og afregner deres kunders forbrug, mens elhandelsselskaberne fakturerer kunderne direkte og fastsætter priserne baseret på deres aftaler.

Vælg det rigtige el netselskab i Danmark

Kriterier for valg

Når vi skal vælge det rigtige el netselskab i Danmark, er der flere kriterier, vi bør tage i betragtning. For det første er det vigtigt at se på prisen. Sammenlign elselskabernes priser for at finde den mest favorable løsning for din situation.

Næste kriterium er kundeservice. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvor gode de forskellige el netselskaber er til at yde support og hjælp, hvis der opstår problemer eller spørgsmål.

Et endnu vigtigere kriterium er el netselskabets engagement i bæredygtighed. Der er en stigende fokus på miljø og grøn energi i Danmark, og dette bør også afspejle sig i dit valg af el netselskab. Tjek selskabets politikker omkring bæredygtighed og produktion af vedvarende energi.

Oversigt over el netselskaber i Danmark

Her er en kort oversigt over nogle af de mest populære el netselskaber i Danmark:

El netselskabPrisintervalKundeserviceBæredygtighed
SEAS-NVELavtHøjHøj
Energi FynMellemMellemMellem
DONG EnergyHøjtHøjHøj
ØrstedHøjtMellemHøj

Listen er ikke udtømmende, og vi anbefaler at udforske flere el netselskaber for at finde det, der passer bedst til dine behov. Besøg deres hjemmesider eller ring til dem for at få mere information om priser, kundeservice og bæredygtighed.

Prissætning og tariffer hos el netselskaber

Sådan fastsættes priserne

Vi vil i dette afsnit se på, hvordan priserne for el bliver fastsat hos el netselskaber. Prissætning af el er en kombination af flere faktorer, nemlig grundtarif, transporttarif og forskellige skatter og afgifter.

 1. Grundtarif: Dette er den basispris, som el netselskabet opkræver for deres service og drift. Denne pris er som regel fast for alle forbrugere, uanset deres forbrug.

 2. Transporttarif: Transporttariffen er den pris, forbrugeren betaler for transport af el fra producenten til forbrugernes hjem. Denne pris afhænger af forbrugernes geografiske placering og det samlede forbrug.

 3. Skatter og afgifter: Ud over grundtarif og transporttarif er forbrugeren også pålagt at betale diverse skatter og afgifter til staten. Disse afgifter kan variere alt efter lokale og nationale regulativer.

El netselskabet samarbejder med Energistyrelsen og Energitilsynet for at sikre, at priserne er konkurrencedygtige og retfærdige for både forbrugere og elselskaber.

Forståelse af din elregning

For at gøre det lettere at forstå de forskellige elementer i din elregning, vil vi her opdele elregningen i tre hovedkategorier:

 1. Abonnement: Dette er den faste månedlige pris, som du betaler til dit el netselskab for at være tilsluttet elnettet. Abonnementsprisen inkluderer dit grundtarif og eventuelle tillægstjenester såsom måleraflæsning eller kundeservice.

 2. Elforbrug: Din elregning baserer sig på hvor meget el du forbruger. Elforbruget opgøres i kilowatt-timer (kWh) og prisen per kWh varierer alt efter markedsprisen for el, som består af både elpris og nettarif. Elprisen er hvad du betaler for selve elen, mens nettarif er for transport af elen til dit hjem. Disse to priser adderes for at finde den samlede pris per kWh.

 3. Skatter og afgifter: Som nævnt tidligere betaler du også forskellige skatter og afgifter, som en del af din elregning. Nogle af de mest almindelige afgifter inkluderer energispareafgift, elafgift og moms.

Her er et eksempel på, hvordan en elregning kan se ud:

BeskrivelseBeløb (DKK)
Abonnement100
Elforbrug (1.500 kWh x 2,50 kr/kWh)3750
Energispareafgift80
Elafgift600
Moms632
Total5162

Vi håber, at denne gennemgang har hjulpet med at skabe et klarere billede af, hvordan priser og tariffer hos el netselskaber bliver fastsat, og hvad de forskellige elementer i din elregning repræsenterer.

Skift af el netselskab

Processen trin for trin

Når vi beslutter os for at skifte vores el netselskab, skal vi følge en trin-for-trin-proces for at gøre skiftet så gnidningsfrit som muligt. Her er de vigtigste trin, vi skal tage:

 1. Undersøg markedet: Først og fremmest skal vi undersøge markedet for at finde ud af, hvilket el netselskab der bedst opfylder vores behov og præferencer i forhold til pris, kundeservice og miljøvenlighed.
 2. Vælg et nyt el netselskab: Når vi har undersøgt de forskellige muligheder, skal vi træffe en beslutning om, hvilket el netselskab vi vil skifte til.
 3. Kontakt det nye el netselskab: Efter at have valgt vores nye udbyder, skal vi kontakte dem for at starte overgangsprocessen. De vil hjælpe os med de nødvendige skridt og sørge for, at vores skift bliver problemfrit.
 4. Opsig aftalen med det nuværende el netselskab: Vi skal huske at opsige aftalen med vores nuværende el netselskab – dette kan typisk gøres online eller via telefon. Vær opmærksom på opsigelsesvarsler og eventuelle gebyrer forbundet med opsigelsen.

Ting du skal være opmærksom på

Der er nogle vigtige faktorer, vi skal være opmærksomme på, når vi skifter el netselskab:

 • Binding og opsigelsesvarsel: Vi skal være opmærksomme på bindingsperioden og opsigelsesvarslerne i vores nuværende aftale, så vi undgår unødige problemer eller gebyrer ved skiftet.
 • Sammenlign priserne korrekt: For at sikre, at vi får den bedste aftale, skal vi sammenligne priserne korrekt og tage højde for både abonnementsprisen og prisen per kWh.
 • Overvej grønne el løsninger: Hvis vi er interesseret i at støtte vedvarende energikilder, bør vi se efter el netselskaber, der tilbyder grønne el løsninger, såsom vind- eller solenergi.
 • Kundeservice: Det er vigtigt at vælge et netselskab, der yder god kundeservice og hurtig hjælp, hvis der opstår problemer. Vi kan benytte os af anmeldelser og ratings fra tidligere kunder for at få et billede af, hvor godt et selskab håndterer kundehenvendelser.

Vi skal tage alle disse faktorer i betragtning og omhyggeligt evaluere vores muligheder for at sikre, at vi træffer det mest fordelagtige valg, når vi skifter el netselskab.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil