Årsager til strømafbrydelse

Forside > Guides > Årsager til strømafbrydelse

Opdateret: 24. april 2024

Strømafbrydelser er en udfordring, som vi alle kan opleve, uanset om vi bor i byen eller på landet. Disse afbrydelser opstår, når der er et pludseligt stop i levering af elektricitet, og det kan have forskellige årsager, såsom tekniske problemer, vejrlig eller menneskelige fejl. Det er vigtigt at forstå, hvad strømafbrydelser er, og hvordan vi kan forberede os på at håndtere dem, især når de kan have alvorlige konsekvenser for vores dagligdag.

A dark room with flickering candles, a flashlight, and a disconnected power cord

Der er flere faktorer, der kan bidrage til strømafbrydelser. En af de mest almindelige årsager er skader på ledningsnettet, for eksempel ved træer, der falder på kabler under storme, eller trafikulykker, der påvirker master og transformatorer. Derudover kan tekniske fejl i kraftværker og distributionscentre også føre til pludselige og uventede nedbrud i strømforsyningen.

Det er vigtigt at vide, at strømafbrydelser kan påvirke os alle, uanset hvor godt vi tror, vi er forberedt. Derfor er det essentielt at være opmærksom på alarmer og advarsler fra energiselskaber og myndigheder, så vi kan være parate til at tage de nødvendige forholdsregler og minimere virkningerne af en strømafbrydelse.

Årsager til strømafbrydelse

The cause of the power outage: a fallen tree on power lines

Der er flere årsager til strømafbrydelse, og i dette afsnit vil vi gennemgå de mest almindelige. Vi vil se nærmere på vejrforhold, tekniske fejl og planlagte afbrydelser.

Vejrforhold

Vejrforhold er en af de primære årsager til strømafbrydelser. Storme, is og sne kan føre til faldende træer og grene, hvilket igen kan skade elnettet og forårsage afbrydelser. Vi vil her give en kort oversigt over, hvordan forskellige vejrforhold kan føre til strømafbrydelser:

 • Vind: Kraftige vindstød kan vælte træer og grene, som potentielt kan skade elnettet.
 • Is og sne: Ophobning af is og sne på ledninger og træer kan føre til overbelastning og brud. Dette kan resultere i strømafbrydelser.
 • Tordenvejr: Lynnedslag kan beskadige transformatorer og andre dele af elnettet. Dette kan forårsage strømafbrydelse i det ramte område.

Tekniske fejl

Tekniske fejl er også en signifikant årsag til strømafbrydelser. Nedenfor finder du en liste over nogle af de mest almindelige tekniske fejl:

 1. Fejl i transformatorer: Transformatorer er afgørende for at kontrollere spændingen i elnettet. Fejl i transformatorer kan forårsage strømafbrydelser.
 2. Ledningsbrud: Ledningsbrud kan opstå på grund af nedslidning eller skader på ledningerne. Dette resulterer i, at strømmen ikke kan flyde korrekt, hvilket fører til afbrydelser.
 3. Kortslutning: Kortslutning sker, når en elektrisk strøm pludselig finder en vej med lavere modstand. Dette kan føre til alvorlige skader på elektriske komponenter og forårsage strømafbrydelser.

Planlagte afbrydelser

Planlagte afbrydelser er situationer, hvor strømmen afbrydes med vilje for at gennemføre vedligeholdelsesarbejde eller foretage opgraderinger af elnettet. I disse tilfælde vil vi som regel give besked til berørte kunder i god tid, så de kan forberede sig på afbrydelsen. Planlagte afbrydelser er nødvendige for at sikre et sikkert og pålideligt elnet.

Forberedelse til strømafbrydelse

A dark room with a flickering candle, a flashlight, and a battery-powered radio. The room is filled with various emergency supplies such as canned food, water bottles, and a first aid kit

Nødvendige forsyninger

For at være forberedt på en strømafbrydelse, er det vigtigt at have en grundlæggende liste over nødvendige forsyninger. Vi anbefaler at inkludere følgende:

 • Lommelygter: Mindst én pr. person og ekstra batterier
 • Emergency radio: En batteridrevet eller vejrdrevet model til at modtage opdateringer
 • Powerbank: Til opladning af elektroniske enheder som mobiltelefoner og tablets
 • Førstehjælpskasse: Inklusive nødvendige medikamenter, bandager og værktøjer
 • Mad og vand: Vand nok til tre dage (tre liter pr. person pr. dag) og ikke-omsættelige madvarer

Sikkerhedsforanstaltninger

For at sikre vores sikkerhed under strømafbrydelser, er der nogle nøglehandlinger, vi bør tage:

 1. Undgå at overbelaste elnettet: Når strømmen kommer tilbage, skal vi undgå at tænde for alle apparater på én gang.
 2. Brug ikke kul- eller gasapparater indendørs: Dette kan forårsage kulilteforgiftning.
 3. Meld udslukkede gadelys eller farlige forhold: Rapporter det til de relevante myndigheder for at få det løst.
Nr.GørUndgå
1.Tjekke sikringer og relæerOverbelastning af elnettet
2.Anvendelse af lommelygterBrug af lys eller apparater med flammer
3.Rapporter farlige situationerIgnorere beskadigede ledninger eller apparater

Kommunikation og information

Det er afgørende at holde sig informeret og kunne kommunikere med andre under en strømafbrydelse. Vi foreslår følgende:

 • Hold kontakten: Opdater venner og familie om vores situation og finde ud af deres.
 • Følg med i nyhederne: Brug nødradioen til at modtage opdateringer og instruktioner fra myndighederne.
 • Brug sociale medier: Mange nød- og vejrtjenester opdaterer deres sociale medier med nyttig information.
 • Vær kildekritisk: Kontroller altid information fra flere kilder for at sikre nøjagtighed.

Hvad gør man under en strømafbrydelse?

Bevarelse af mad

Under en strømafbrydelse er det vigtigt at bevare maden i køleskabet og fryseren så længe som muligt. Vi anbefaler at følge disse retningslinjer:

 • Åbn ikke køleskabs- og fryserdørene medmindre det er absolut nødvendigt.
 • Hvis der er plads og tid, anbring poser med is eller frosne køleelementer i køleskabet og fryseren for at holde temperaturen nede.
 • Omdan fryseren til en slags køleskab ved at fjerne nogle frosne varer og placere dem i køleskabet.
HandlingsanvisningMad opbevaringstid
Køleskabets temperatur under 4°COp til 4 timer
Fryser (-18°C) – LukketOp til 48 timer

Opvarmning og afkøling

Opvarmning og afkøling af hjemmet kan være en udfordring under en strømafbrydelse, men vi har nogle tips til at klare situationen:

 1. Tæt alle vinduer og døre for at holde varmen inde eller trækken ude.
 2. Brug lag af tøj og tæpper til at holde varmen.
 3. Om sommeren, åbn vinduer og døre for at skabe naturlig ventilation og brug batteridrevne ventilatorer, hvis det er nødvendigt.

Husk dog at være opmærksom på om det er nødvendigt at forlade hjemmet, hvis temperaturerne bliver ekstreme.

Brug af generatorer

Hvis man har adgang til en generator under strømafbrydelsen, er der visse sikkerhedsforanstaltninger, som vi skal følge:

 • Brug kun generatorer udendørs og langt væk fra vinduer og døre for at undgå kulilteforgiftning.
 • Tilslut aldrig en generator direkte til hjemmets elektriske system, da dette kan forårsage elektrisk stød eller beskadige apparater.
 • Følg altid fabrikantens vejledning og sørg for at udføre regelmæssig vedligeholdelse på generatorer for at sikre korrekt og sikker drift.

Efter strømafbrydelsen

Efter en strømafbrydelse er der nogle vigtige opgaver, som vi skal fokusere på. Disse opgaver inkluderer genetablering af strøm, skadevurdering og læring og forbedring til næste gang.

Genetablering af strøm

Når strømafbrydelsen er overstået, er det afgørende at få strømmen tilbage så hurtigt og sikkert som muligt. Følgende er nogle trin, vi tager for at genetablere strømmen:

 1. Undersøgelse af årsagen: Vi identificerer og reparerer eventuelle skader på elnettet.
 2. Fjernelse af farer: Vi arbejder med nødtjenester for at fjerne områder med ødelagte linjer og nedfaldne træer.
 3. Genoprettelse af kraftværker: Vi prioriterer genopretningen af strøm til nøglefaciliteter såsom hospitaler og nødstjenester.

Skadevurdering

Efter en strømafbrydelse er det vigtigt for os at vurdere skaderne og forstå omfanget af hændelsen. Vi gennemfører en systematisk skadevurdering for at samle information om:

 • Omfang af strømafbrydelser
 • Skader på infrastrukturen
 • Økonomiske konsekvenser

Vi anvender denne information til at informere vores indsats og prioritere vores ressourcer.

Læring og forbedring til næste gang

Efter at have gennemført skadevurderingen, tager vi tid til at evaluere vores reaktion på strømafbrydelsen og identificere eventuelle læringspunkter. Vi gør dette ved at:

 • Analysere data: Vi gennemgår de indsamlede data fra skadevurderingen for at identificere mønstre og mulige årsager.
 • Identificere forbedringsområder: Vi sammenligner vores reaktion med tidligere hændelser og best practices for at identificere områder, hvor vi kan forbedre vores beredskab og reaktion.

Ved at fokusere på disse tre hovedområder vil vi arbejde sammen for at sikre en effektiv og hurtig genoprettelse efter en strømafbrydelse samt læring og forberedelse til fremtidige hændelser.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil