Hvor meget strøm bruger en varmepumpe

Forside > Guides > Hvor meget strøm bruger en varmepumpe

Opdateret: 17. marts 2024

Varmepumper er blevet en populær løsning for opvarmning af boliger og erhvervsejendomme i de senere år. Med fokus på miljøvenlige og energieffektive opvarmningsmetoder, er det naturligt at mange begynder at overveje, hvor meget strøm en varmepumpe egentlig bruger. I denne artikel vil vi dykke ned i varmepumpers energiforbrug og effektivitet for at give et klart billede af, hvad man kan forvente sig af denne form for opvarmning.

A heat pump drawing power from an electrical outlet

For at forstå hvor meget strøm en varmepumpe bruger, er det vigtigt at kigge på dens effektivitet. Effektivitet måles som COP-værdi (Coefficient of Performance), som angiver hvor mange enheder varmeenergi, den producerer per enhed elektrisk energi. En høj COP-værdi betyder, at varmepumpen udnytter energien mere effektivt og dermed bruger mindre strøm.

De fleste varmepumper på markedet i dag har en COP-værdi på mellem 3 og 5, hvilket betyder, at for hver kilowattime (kWh) elektricitet, de bruger, får man 3-5 kWh varme ud af det. Dette gør varmepumper til en langt mere miljøvenlig og energieffektiv opvarmningsløsning sammenlignet med traditionelle opvarmningssystemer.

Grundlæggende om Varmepumpers Strømforbrug

A heat pump drawing power from an electrical outlet, surrounded by energy consumption data and efficiency ratings

For at forstå, hvor meget strøm en varmepumpe bruger, er det vigtigt at kende til nogle grundlæggende koncepter. I denne sektion vil vi gennemgå beregning af strømforbrug, effektivitet og COP-værdi samt indflydelsen af husets størrelse og isolering.

Beregning af Strømforbrug

En varmepumpes strømforbrug kan beregnes ved at måle den effekt, den bruger, og hvor længe den er i drift. Forbruget måles normalt i kilowatt-timer (kWh).

Formel for strømforbrug:

Strømforbrug (kWh) = Effekt (kW) x Driftstid (timer)

For eksempel, hvis en varmepumpe bruger 2 kW og er i drift i 6 timer om dagen, vil det årlige forbrug være:

Årligt forbrug = 2 kW x 6 timer/dag x 365 dage/år = 4.380 kWh/år

Effektivitet og COP-Værdi

Effektiviteten af en varmepumpe angives som COP (Coefficient of Performance)-værdi. COP-værdien beskriver, hvor effektivt varmepumpen omdanner strøm til varmeenergi. Generelt anses varmepumper med en COP-værdi svarende til eller over 3 for at være energieffektive. Der er forskellige typer af varmepumper, såsom jordvarme-, luft til luft- og luft til vand-varmepumper, og de kan have varierende COP-værdier afhængigt af udetemperaturen og indstillingerne på varmepumpen.

Indflydelse af Husets Størrelse og Isolering

Husets størrelse og isolering har stor indflydelse på varmepumpens strømforbrug. Et større hus kræver mere energi for at opvarme, og dårlig isolering betyder, at mere energi går tabt gennem vægge, gulve og tag. Derfor vil et godt isoleret hus reducere varmepumpens strømforbrug og gøre det mere energieffektivt.

For at opsummere vil varmepumpens strømforbrug afhænge af en række faktorer, herunder dens effekt, driftstid, COP-værdi, husets størrelse og kvaliteten af isoleringen. Det anbefales at få en professionel beregning af forbruget baseret på netop din bolig og varmepumpe for at få et præcist billede af, hvor meget strøm din varmepumpe bruger.

Økonomisk Perspektiv

Sammenligning med Andre Opvarmningsformer

Når vi taler om økonomiske aspekter af varmepumper, er det vigtigt at sammenligne dem med andre opvarmningsformer. Her er en kort sammenligning af forskellige opvarmningsmetoder og deres omkostninger:

 • Fjernvarme: Prisen på fjernvarme afhænger af, hvor man bor, men det er generelt en effektiv og billig opvarmningsmetode. Dog kan en varmepumpe stadig være en god investering, især hvis man ikke har adgang til fjernvarme.
 • Pillefyr: Omkostningerne ved at anskaffe et pillefyr er relativt høje, men de er billige i drift. Prisen på træpiller kan dog variere, og pillefyrets effektivitet afhænge af, hvor godt vedligeholdt det er.
 • Oliefyr: Oliefyr er typisk dyrere i både anskaffelse og drift end varmepumper. Desuden er de ikke miljøvenlige, og mange lande arbejder på at udfase dem.
 • Gasfyr: Gasfyr er generelt dyrere end varmepumper, både i investering og driftsomkostninger. Gaspriser er også kendt for at være ustabile og kan svinge.
 • Brændeovn: Brændeovne er billige i anskaffelse, men de er ikke særlig effektive og kræver manuel håndtering af brændsel samt højere vedligeholdelse.
 • Elradiator: Elradiatorer har lave investeringsomkostninger, men de er dyre i drift, da de bruger meget elektricitet og ikke udnytter den energi, de bruger, effektivt.

Forståelse af Elpriser og Afgifter

For at vurdere besparelserne ved at bruge en varmepumpe er det vigtigt at forstå elpriser og afgifter. Prisen på elektricitet i Danmark er opdelt i følgende dele:

 1. Pris for elforbrug (kWh): Denne del af elprisen dækker det, du betaler for hver kilowattime (kWh) energi, du bruger. Prisen kan variere afhængig af tidspunktet på dagen og årets tid.
 2. Fast afgift (abonnement): Denne afgift dækker omkostningerne ved vedligeholdelse og udvikling af elnettet samt kundeservice og administration.
 3. Elafgift: Elafgiften er en skat, som betales til staten for hvert kWh elektricitet, der forbruges. Varmepumpebrugere kan i nogle tilfælde få en reduceret elafgift, hvilket yderligere forbedrer den økonomiske besparelse ved at bruge en varmepumpe.
 4. Moms: Ovenstående priser er alle eksklusive moms, som også skal medregnes.

Ved at holde øje med elpriser og afgifter kan vi som forbrugere få en bedre idé om, hvor meget en varmepumpe sparer os både i kroner og øre på vores elregning og energiregning. Det er vigtigt at overveje driftsomkostningerne samt besparelserne i forhold til levetiden for varmepumpen, så vi kan kalkulere den samlede besparelse gennem årene.

Sammenfattende er en varmepumpe en god investering for mange familier. Den kan reducere udgifter på vores varmeregning betydeligt, og levetiden for moderne varmepumper gør dem til en langsigtet, økonomisk løsning sammenlignet med andre opvarmningsformer.

Miljømæssige og Fremtidige Overvejelser

I denne sektion vil vi fokusere på varmepumpers bidrag til bæredygtige energiforbrug og hvordan teknologien udvikler sig.

Bidrag til Bæredygtige Energiforbrug

Varmepumper er miljøvenlige og bidrager til bæredygtigt energiforbrug. De udnytter naturlige energikilder og omdanner dem til varme. Dette kan både reducere elforbruget og bidrage til en mere bæredygtig energiudnyttelse.

En af de største fordele ved varmepumper er deres energieffektivitet. Sammenlignet med traditionelle opvarmningssystemer, såsom olie- og gasfyr, har varmepumper en betydeligt højere energieffektivitet. Dette er vigtigt, da energieffektivitet er afgørende for at nedbringe vores samlede energiforbrug og reducere CO2-udledningen.

Nogle af de miljøvenlige egenskaber ved varmepumper inkluderer:

 • Lavere CO2-udledning i forhold til traditionelle opvarmningssystemer
 • Ingen direkte brug af fossile brændstoffer
 • Lang levetid og lavere vedligeholdelseskrav
 • Høj energiudnyttelsesgrad

Fremtidsudsigter og Teknologiens Udvikling

Fremtiden ser lys ud for varmepumpeteknologien. Med fokus på bæredygtig energi og reduktion af CO2-udledning, vil vi sikkert se en stigning i anvendelsen af varmepumper. Teknologien er under konstant udvikling, og der arbejdes løbende på at forbedre energieffektiviteten og implementere nye og innovative løsninger.

Nogle af de teknologiske forbedringer, der forventes i fremtiden, er:

 1. Større energieffektivitet: Udviklingen af mere effektive varmepumper vil reducere energiforbruget og dermed mindske miljøpåvirkningen.
 2. Integration med vedvarende energi: Sammenkobling af varmepumper med vedvarende energikilder, såsom solceller, vil yderligere øge bæredygtigheden og reducere CO2-udledningen.
 3. Smartere styringssystemer: Implementering af intelligente styringssystemer og optimeringsalgoritmer vil forbedre energiudnyttelsen og tilpasse varmepumpens drift til de aktuelle behov og forhold.

Varmepumpeteknologien vil helt sikkert spille en stor rolle i fremtidens bæredygtige og miljørigtige energiløsninger. Gennem fortsat udvikling og innovation vil varmepumper være et nøgleelement i vores bestræbelser på at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og minimere klimapåvirkningen.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil