Hvad er strøm og hvor kommer det fra

Forside > Guides > Hvad er strøm og hvor kommer det fra

Opdateret: 17. marts 2024

Når vi taler om strøm, refererer vi ofte til elektricitet, som er en grundlæggende del af vores moderne liv. Det er den energi, der driver vores elektroniske apparater, belyser vores hjem og gør det muligt for os at kommunikere med hinanden. Men hvad er strøm nøjagtigt? For at forstå det grundlæggende koncept skal vi dykke ned i verdenen af elektroner og deres bevægelse.

Electricity flows through wires and circuits, powering devices and lighting up bulbs

Strøm er simpelthen flowet af elektroner gennem et materiale, såsom en ledning. Elektroner er negativt ladede partikler, der findes i alle atomer, og deres bevægelse skaber elektricitet. Når elektroner bevæger sig fra ét sted til et andet, skaber de en strøm, der kan overføre elektrisk energi til forskellige apparater og enheder i vores daglige liv.

Der er to grundlæggende typer af strøm: direkte strøm (DC) og vekselstrøm (AC). Direkte strøm er en konstant strøm af elektroner i én retning, mens vekselstrøm er en strøm, hvor elektronerne skifter retning regelmæssigt. Vi anvender typisk vekselstrøm i vores hjem, fordi det er mere effektivt til at transportere elektricitet over lange afstande og giver mulighed for at variere spændingen ved hjælp af transformatorer.

Grundlæggende om strøm

A simple illustration of electrical currents flowing through a circuit, with arrows showing the direction of the current and labels for key components like batteries and wires

Elektrisk strøm er den flow af elektriske ladninger gennem en leder, som f.eks. kobber. Det er grundlæggende for moderne teknologi og bruges i en lang række applikationer, fra at oplade en telefon til at drive maskiner i industrien. I denne sektion vil vi give en kort introduktion til nogle af de fundamentale begreber inden for strøm.

Strømstyrke og spænding

Strømstyrke er mængden af ladning, der passerer gennem en leder per tidsenhed og måles i enheden ampere (A). Strømstyrken fortæller os, hvor stor en elektrisk strøm er.

Spænding er den elektriske kraft, der driver elektronerne gennem en leder, og måles i enhederne volt (V). Høj spænding resulterer i en større strømstyrke, hvilket betyder, at flere ladninger flyttes per tidsenhed.

En grundlæggende lov inden for elektricitet kaldes Ohms lov, som relaterer strømstyrke, spænding og modstand i en elektrisk kredsløb. Ohms lov kan skrives som:

I = V / R

hvor I er strømstyrken, V er spændingen og R er modstanden.

Strømtyper: Jævnstrøm og Vekselstrøm

Der er to hovedtyper af elektrisk strøm: jævnstrøm (DC) og vekselstrøm (AC).

 • Jævnstrøm er en kontinuerlig strøm, der flyder i én retning gennem en leder. Eksempler på jævnstrømskilder inkluderer batterier og solceller. I jævnstrømskredsløb er strømstyrke og spænding konstante over tid.
 • Vekselstrøm er en strøm, der skifter retning i en periodisk måde. Den mest almindelige form for vekselstrøm er sinusformet, hvor strømstyrken og spændingen skifter sinusformet over tid. Vekselstrøm bruges primært i elnettet og genereres af kraftværker. Frekvensen af vekselstrøm måles i enhederne hertz (Hz).

Elektriske enheder

Der er flere grundlæggende elektriske enheder, som er vigtige at kende:

 • Ampere (A): Enhed for måling af strømstyrke.
 • Volt (V): Enhed for måling af spænding.
 • Ohm (Ω): Enhed for måling af elektrisk modstand.
 • Coulomb (C): Enhed for måling af elektrisk ladning. Et coulomb svarer til ladningen transporteret af en strøm på én ampere i løbet af én sekund.

I det følgende vil vi benytte disse elektriske enheder og afsnitets koncepter for at forklare og diskutere elektricitet på et grundlæggende niveau.

Elproduktion og -distribution

Energikilder og produktion

I Danmark produceres strøm fra forskellige energikilder såsom naturgas, solenergi og andre vedvarende energikilder. Vores produktionskapacitet afhænger af den tilgængelige energiressource og teknologi.

 1. Naturgas: Naturgas er en konventionel energikilde og bruges primært til opvarmning og elproduktion i kraftværker. Den er dog mindre anvendt i forhold til vedvarende energikilder.
 2. Solenergi: Solenergi er en vedvarende energikilde og udnyttes ved hjælp af solcellepaneler, der producerer elektricitet direkte fra solens stråler.
 3. Vedvarende energikilder: Disse inkluderer vind, biomasse, geotermisk og vandkraft. Disse energikilder er miljøvenlige og bidrager til en bæredygtig fremtid.

Produktionen af elektricitet skaber et magnetfelt omkring ledningerne, hvilket er vigtigt for transmission og distribution af strøm.

Transport og netselskaber

For at transportere strøm fra produktionsstederne til forbrugerne er der brug for netværk. I Danmark er det energinet og nrgi blandt andre netselskaber der står for dette arbejde. Disse selskaber er ansvarlige for at opretholde og udvide elnettet for at sikre en stabil og pålidelig forsyning af elektricitet.

Transport af strøm involverer flere processer:

 • Højspændingsledninger: Elektriciteten transporteres i første omgang fra produktionsstederne til transformerstationer via højspændingsledninger. Disse ledninger bruger høj spænding for at minimere energitab.
 • Transformerstationer: Elektriciteten konverteres her til lavere spænding, så den kan transporteres yderligere gennem distributionsnettet og til sidst til forbrugerne.
 • Lavspændingsledninger: Efter transformerstationerne transporteres strømmen via lavspændingsledninger og når til sidst forbrugernes installationer.

Ved at synkronisere produktion og transport af elektricitet stræber vi efter at opretholde en pålidelig og effektiv strømforsyning i hele landet.

Strøm og økonomi

Elpriser og afgifter

Når vi taler om strøm og økonomi, er elprisen en vigtig faktor. Elprisen er summen af kWh-prisen, effekt og abonnement. Udover elprisen er der forskellige skatter og afgifter, såsom nettariffer, PSO-tariffen og elafgift, samt moms.

En opdeling af en typisk elregning ser således ud:

 • Elpris: Prisen for den energi, vi forbruger, målt i kWh.
 • Afgifter: Omfatter PSO-tariffen, elafgift, skatter og afgifter samt moms.
 • Abonnement: Prisen for at være tilsluttet elselskabet og få adgang til elnettet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en del af elprisen går til grønne certifikater, der sikrer, at en vis andel af den strøm, vi forbruger, kommer fra vedvarende energi.

Elaftaler og prissætning

Der findes forskellige typer af elaftaler, som influerer på elprisen:

 • Fast pris: Her er kWh-prisen fastsat for en aftalt periode, hvilket giver forbrugeren sikkerhed for, at prisen ikke ændrer sig i denne periode.
 • Variabel elpris: Prisen følger markedsprisen, hvilket betyder, at prisen kan variere fra måned til måned eller endda dag til dag.
 • Markedspris: Nogle aftaler er baseret på den aktuelle markedspris for strøm, hvor prisen påvirkes af udbud og efterspørgsel.

For at vælge den rette elaftale er det vigtigt at overveje ens forbrugsmønster og behov. Nogle forbrugere vælger en fast aftale for at opnå sikkerhed og forudsigelighed, mens andre vælger en variabel aftale for at have mulighed for at drage fordel af de perioder, hvor elpriserne er lave.

Forbrug og besparelse

Elforbrug i hjemmet

I dagligdagen bruger vi en lang række af elektriske apparater, som påvirker vores strømforbrug. For at reducere elforbruget og spare penge, er det vigtigt at have et overblik over, hvor meget strøm vi bruger, og hvor vi kan skære ned.

Hovedkategorier af strømforbrug:

 • Belysning
 • Opvarmning
 • Køl og frys
 • Hårde hvidevarer
 • Elektronik og underholdning

Dette er en oversigt over de største strømforbrugere i hjemmet. Hvert apparat og dets strømforbrug kan variere, afhængigt af størrelsen, alderen og effektiviteten af produktet.

Når vi ved, hvor elforbruget er størst i vores bolig, kan vi bedre vurdere, hvor der er mulighed for at spare strøm. For eksempel kan vi vælge LED-pærer i stedet for traditionelle glødepærer, som anvender mindre strøm og holder længere. Et andet område kan være at optimere vores opvarmningssystem, så vi får mest mulig varme uden unødig energispild.

Tips til besparelse

For at opnå besparelser og reducere elforbruget, kan vi følge disse enkle tips:

 1. Sluk apparater, når de ikke er i brug: Lad ikke apparater stå på standby, men sluk dem helt ved at trække stikket ud af stikkontakten.
 2. Hold øje med ledninger og batterier: Sørg for at ledningerne er i god stand og udskift dem ved behov for at undgå unødig energispild. Udskift gamle batterier i trådløse apparater med nye, energieffektive batterier.
 3. Vælg energieffektive produkter: Når du køber nye apparater, skal du vælge dem med lavest muligt energiforbrug – ofte betegnet med A+++ på energimærkningen.
 4. Reguler rumtemperaturen: Overvej at sænke rumtemperaturen med et par grader og bruge tykkere gardiner eller isolere vinduerne for at holde varmen inde.
 5. Brug naturligt lys: Udnyt dagslyset og undgå brug af elektrisk belysning så meget som muligt.

Ved at følge disse tips og tage bevidste valg om vores strømforbrug, kan vi bidrage til en mere bæredygtig og energieffektiv livsstil.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil