Hvad består elprisen af

Forside > Guides > Hvad består elprisen af

Opdateret: 17. marts 2024

Elprisen er en vigtig faktor for mange danske husstande og virksomheder, da den påvirker omkostningerne ved at benytte strøm i hverdagen. Men hvad består elprisen egentlig af, og hvordan beregnes den? I denne artikel vil vi give et overblik over de forskellige komponenter, der påvirker elprisen i Danmark.

A visual representation of "hvad består elprisen af" could include a power outlet with various components like wires, circuit breakers, and a meter to depict the elements of electricity pricing

For at forstå elprisen, er det vigtigt at se nærmere på de forskellige elementer, der tilsammen udgør den samlede pris for strøm. Disse elementer inkluderer energiprisen, nettariffer, afgifter og moms. Energiprisen er prisen for den strøm, der købes og sælges på elmarkedet og beregnes i øre per kilowatt-time (kWh). Nettariffer dækker over udgifterne til at transportere strømmen fra produktion til forbrug, mens afgifter og moms er skatter og gebyrer, der betales til staten.

Selvom energiprisen er en vigtig del af den samlede elpris, udgør den kun en mindre del af den pris, vi som forbrugere betaler for strøm. Afgifter og moms udgør en væsentlig del af elprisen og kan variere fra land til land. Det er derfor vigtigt at få et overblik over alle komponenterne for at forstå, hvad der driver elprisen og derved tage velovervejede beslutninger omkring forbrug af strøm.

Elprisens Sammensætning

The composition of the electricity price: a mix of energy sources, including coal, natural gas, nuclear, and renewable energy

Elprisen er et væsentligt element i vores elregning, og det kan være interessant at forstå, hvad der ligger bag prisen. I denne sektion vil vi gennemgå nogle af de vigtigste faktorer, der har indflydelse på elprisen. Vi vil især fokusere på følgende områder: energikilde og produktion, nettariffer og eltransport samt staten og skatter.

Energikilde og Produktion

En af de vigtigste faktorer, der påvirker elprisen, er energikilden og produktion af strøm. I Danmark er der anvendt en bred vifte af energikilder til at producere strøm, herunder vindenergi, kul og naturgas. Prisen på el kan variere afhængigt af hvilken energikilde der bruges og hvordan strømmen produceres. For eksempel er prisen på grøn strøm ofte højere end konventionelle energikilder, fordi det er dyrere at producere.

Hvis din elselskab genererer en stor andel af strømmen fra vedvarende energikilder, kan det påvirke din elregning. Det kan også afspejle de samlede omkostninger ved vedligeholdelse og udbygning af det eksisterende energinet for at imødekomme nye og mere bæredygtige teknologier.

Netariffer og Eltransport

En anden betydelig del af elprisen er omkostningerne forbundet med transport af strøm fra energiproducenten til forbrugeren. Dette omfatter omkostninger til vedligeholdelse og udbygning af elnettet samt nettarif. Elselskaberne og energinet er ansvarlige for disse omkostninger, og de kan variere afhængig af hvor du bor og hvilken el-leverandør du bruger.

For eksempel, hvis du bor i et område, hvor der er mange nyselskaber, kan der være ekstra omkostninger forbundet med udvikling og modernisering af det lokale elnet. Også vedligeholdelse og udbygning af kabler og andre infrastrukturer kan påvirke prisen på el.

Staten og Skatter

Endelig er en vigtig faktor i elprisen de afgifter og skatter som staten opkræver for at dække omkostningerne ved energipolitikker og miljøbeskyttelse. Disse omkostninger inkluderer:

 1. Elafgift: En afgift, som alle forbrugere skal betale for deres strømforbrug.
 2. CO2-udledning: Afgifter for CO2-udledning fra energiproduktion for at bidrage til bekæmpelsen af klimaændringer.
 3. Moms: En værditilvækstskat som gælder for alle varer og tjenesteydelser, herunder elektricitet.

Sammen udgør disse afgifter og skatter en betydelig del af din samlede elregning. Forskellige el-leverandører kan inkludere disse omkostninger på forskellige måder i deres priser og tariffer. Det er vigtigt at forstå og sammenligne disse omkostninger, når du vælger din el-leverandør.

Elmarkedet og Konkurrence

Abonnement og Elaftaler

På det frie elmarked har vi mulighed for at skifte elleverandør, hvilket betyder, at konkurrencen mellem elleverandørerne øges. Dette fører til mere attraktive elpriser og abonnementstyper for os forbrugere. Der er flere forskellige elaftaler, vi kan vælge imellem, herunder fast pris og variabel pris.

En fastprisaftale indebærer, at kwh-prisen er fastsat for en bestemt periode – for eksempel et år. Denne type aftale giver os mere stabilitet og forudsigelighed i vores elregning. Til gengæld kan vi risikere at betale en højere pris, hvis markedet midlertidigt sænker priserne.

Med en variabelprisaftale betaler vi derimod en pris, der følger markedet. Kwh-prisen kan altså ændre sig fra måned til måned. Denne type aftale er mere fleksibel, men kan resultere i større udsving i vores elregning.

Faktorer der påvirker Kwh-Prisen

Prisen på el er sammensat af flere faktorer. Vigtigst er elproduktet, elafgiften og kwh-prisen.

 1. Elproduktet: Dette er selve elen, vi forbruger i vores hverdag. Prisen herpå afhænger af forskellige markedsmekanismer, som udbud og efterspørgsel, samt produktionsomkostningerne ved at producere strømmen.

 2. Elafgiften: Afgiften er en del af prisen for at bruge el-nettet og dækker udgifterne til transmission og distribution af strøm. Denne del af elprisen er reguleret af staten og varierer ikke mellem de forskellige elleverandører.

 3. Kwh-prisen: Dette er den pris, vi betaler for hvert kilowattime (kWh) forbrugt strøm. Prisen varierer afhængigt af elleverandøren og den valgte elaftale.

Konkurrence mellem elleverandører er afgørende for at sikre, at vi får de bedste priser og produkter. Ved at sammenligne priser og abonnementstyper fra forskellige elleverandører kan vi finde den bedste løsning for vores behov og forbrugsmønster.

Yderligere Gebyrer og Tillæg

Når man betaler for elforbrug, er det ikke kun grundprisen for elektricitet, der tages i betragtning. I denne sektion vil vi guide dig gennem nogle af de yderligere gebyrer og tillæg, der kan påvirke din elregning.

Målere og Tariffer

En vigtig faktor, der bestemmer gebyrer og tillæg på din elregning, er din elmåler og de tilknyttede tariffer. Elselskaberne udbyder forskellige tariffer, og omkostningerne kan variere afhængigt af dit forbrug og tidspunkt. Elmåleren giver en præcis måling af dit forbrug, hvilket gør det muligt at udregne dine omkostninger præcist.

 • Gebyrer: Elselskaber kan opkræve gebyrer for at installere, vedligeholde og aflæse elmålere.
 • Tillæg: Ud over elmålergebyrerne kan der være ekstra tillæg, hvis du har en særlig elmåler med energioptimering.

Abonnementsdetaljer og Transportudgifter

En anden del af de yderligere omkostninger på din elregning er netabonnementet og transportudgifterne. Disse omkostninger er knyttet til det elnetselskab, som er ansvarligt for at transportere el fra kraftværker til dit hjem. Her er de vigtigste faktorer at forstå:

 • Nettariffen: Dette er et gebyr, som dit elnetselskab opkræver for brugen af elnettet. Nettariffer varierer afhængigt af netselskaber og din geografiske placering og afregnes normalt efter hvor meget energi, du bruger.
 • Spottillæg: Ud over nettariffen kan der opkræves spottillæg, som svinger i forhold til elmarkedsprisen i det aktuelle interval.
 • Transportudgifter: Udgifter til transport af el dækker omkostningerne ved at flytte elektricitet fra kraftværkerne til dit hus, og de dækker både transmissions- og distributionssystemer.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse ekstra gebyrer og tillæg, når man vurderer sin elregning og sammenligner forskellige elleverandører. Således kan du træffe en velinformeret beslutning og sikre, at du får mest værdi for pengene.

Denne guide er forfattet af:

Marie Beck Hairing Enemark
Specialiserer sig i at skrive guides omkring el og elbiler

Uddannelse:
Cand. scient, MSc, Ph.d.-stud ved Aarhus Universitet

Forfatter & ejer

Se profil